INVESTERARE/

Ersättning

Ersättningar till ledande befattningshavare

2022 (antogs på extra bolagsstämman den maj 25, 2022)

PDF-Ersättningsrapport 2021 Ersättningsrapport 2021

2022 (antogs på extra bolagsstämman den maj 25, 2023)

PDF-Ersättningsrapport 2022 Ersättningsrapport 2022 PDF-Ersättningspolicy 2023 Ersättningspolicy 2023

2020 (antogs på extra bolagsstämman den maj 26, 2021)

PDF-Ersättningsrapport 2020 Ersättningsrapport 2020

2019 (antogs på extra bolagsstämman den maj 29, 2019)

PDF-Ersättningspolicy 2019 Ersättningspolicy 2019

2018 (antogs på extra bolagsstämman den maj 24, 2018)

PDF-Ersättningspolicy 2018 Ersättningspolicy 2018

2016 (antogs på extra bolagsstämman den maj 10, 2016)

PDF-Ersättningspolicy 2016 Ersättningspolicy 2016

Incitamentsprogram

Företaget har för närvarande följande optionsprogram:

PDF-Personaloptionsprogram 2020-2025 Personaloptionsprogram 2020-2025

(antogs på extra bolagsstämman den februari 7, 2020)

PDF-Optionsprogram för Styrelseledamöter 2019-2023 Optionsprogram för Styrelseledamöter 2019-2023

(antogs på extra bolagsstämman den maj 24, 2018)