OM OSS

Vår Strategi

Saniona Icon blue

Sanionas fokus ligger på upptäckt och utveckling av proprietära produktkandidater för behandling av epilepsi och andra sjukdomar i det centrala nervsystemet där det finns stora ouppfyllda medicinska behov.

INVESTMENT CASE

1. Pipeline för vår proprietära plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler:

SAN711: För sällsynta neuropatiska sjukdomar, i Fas 1

SAN903: För sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar (t.ex. IPF), i preklinisk utveckling

Bibliotek: 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer

2. Validering i form av ett flertal strategiska partnerskap
Medix logoBoehringer Ingelheim logo
Medix:
Tesofensin mot fetma
Novartis:
CAD-1883 mot motoriska störningar
Boehringer Ingelheim:
Nytt mål inom schizofreni

Varför epilpsi?

Epilepsi är en av de vanligaste och mest funktionshindrande kroniska neurologiska sjukdomarna och påverkar idag mer än 50 miljoner människor runt om i världen. Det medicinska behovet är stort, eftersom omkring 30 procent av patienterna inte svarar på behandling med konventionella läkemedel mot epilepsi.

Epilepsins etiologi innefattar en mängd orsaker, däribland genetiska mutationer, autoimmuna sjukdomar och förvärvad sjukdom till följd av exempelvis stroke, traumatisk hjärnskada eller infektionssjukdom i hjärnan.

Jonkanaler, Sanionas kärnkompetens, är djupt involverade i kontrollen av avvikande elektrisk aktivitet i hjärnan och i uppkomsten av epilepsi. De utgör attraktiva mål för utvecklingen av innovativa, effektiva och vältolererade nya läkemedel för epilepsi.