OM OSS

Vår Strategi

Saniona Icon blue

Sanionas fokus ligger på upptäckt, utveckling och leverans av egenutvecklade produktkandidater för behandling av sällsynta sjukdomar med hög grad icke tillgodosedda medicinska behov.

INVESTMENT CASE

1. Tesomet: positiva Fas 2-resultat inom två sällsynta sjukdomar:

Hypotalamisk fetma (HO)  – Fas 2b-studie pågående, med toplineresultat förväntade under H2 2023

Prader-Willis syndrom (PWS)  – Fas 2b-studie pågående, med toplineresultat förväntade under H1 2023

2. Pipeline för vår proprietära plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler:

SAN711: För sällsynta neuropatiska sjukdomar, i Fas 1

SAN903: För sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar (t.ex. IPF), i preklinisk utveckling

Bibliotek: 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer

3. Validering i form av ett flertal strategiska partnerskap
Medix logo Boehringer Ingelheim logo
Medix:
Tesofensin mot fetma
Novartis:
CAD-1883 mot motoriska störningar
Boehringer Ingelheim:
Nytt mål inom schizofreni
3. Validering i form av ett flertal strategiska partnerskap

Medix logo
Medix:
Tesofensin mot fetma

 


Novartis:
CAD-1883 mot motoriska störningar

 

Boehringer Ingelheim logo
Boehringer Ingelheim:
Nytt mål inom schizofreni
4. Finansiering till H2 2022

Starkt institutionellt stöd – RA Capital, Pontifax Venture Capital, New Leaf Venture Partners och övriga

Varför sällsynta sjukdomar?

Vi fattade det strategiska beslutet att fokusera på sällsynta sjukdomar på grund av det enorma icke tillgodosedda behovet: det finns uppskattningsvis 7 000 sällsynta sjukdomar, och mindre än 10 procent av dem har FDA-godkända behandlingar. Kliniska prövningar och regulatorisk granskning av läkemedel för sällsynta sjukdomar kan dessutom ske på kortare tid och med mindre omfattande investeringar än läkemedel för vanligare sjukdomar. Den kommersiella infrastruktur som krävs för att betjäna patientpopulationen är också i regel mindre, vilket gör att sällsynta sjukdomar passar bättre ihop med Sanionas förmågor.

Varför utveckla egna molekyler?

Vi fattade det strategiska beslutet att rekrytera den kompetens och förmågor som behövs för att själva utveckla och så småningom kommersialisera våra proprietära molekyler, snarare än att förlita oss på partnerskap, eftersom vi tror att det är den strategi som erbjuder det största värdet på lång sikt för patienter och aktieägare.