OM OSS

Vår Strategi

Saniona Icon blue

Sanionas fokus ligger på upptäckt, utveckling och leverans av egenutvecklade produktkandidater för behandling av sällsynta sjukdomar med hög grad icke tillgodosedda medicinska behov.

INVESTMENT CASE

1. Tesomet: Fas 2b-studier för två sällsynta sjukdomar frivilligt pausade, med förbehåll för ytterligare finansiering

Hypotalamisk fetma (HO)  – Drabbar <65 000 i USA och Europa; inga godkända behandlingar

Prader-Willis syndrom (PWS)  – Drabbar < 84 000 USA och Europa; inga behandlingar för hyperfagi

2. Pipeline för vår proprietära plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler:

SAN711: För sällsynta neuropatiska sjukdomar, i Fas 1

SAN903: För sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar (t.ex. IPF), i preklinisk utveckling

Bibliotek: 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer

3. Validering i form av ett flertal strategiska partnerskap
Medix logoBoehringer Ingelheim logo
Medix:
Tesofensin mot fetma
Novartis:
CAD-1883 mot motoriska störningar
Boehringer Ingelheim:
Nytt mål inom schizofreni
3. Validering i form av ett flertal strategiska partnerskap

Medix logo
Medix:
Tesofensin mot fetma

 


Novartis:
CAD-1883 mot motoriska störningar

 

Boehringer Ingelheim logo
Boehringer Ingelheim:
Nytt mål inom schizofreni

Varför sällsynta sjukdomar?

Vi fattade det strategiska beslutet att fokusera på sällsynta sjukdomar på grund av det enorma icke tillgodosedda behovet: det finns uppskattningsvis 7 000 sällsynta sjukdomar, och mindre än 10 procent av dem har FDA-godkända behandlingar. Kliniska prövningar och regulatorisk granskning av läkemedel för sällsynta sjukdomar kan dessutom ske på kortare tid och med mindre omfattande investeringar än läkemedel för vanligare sjukdomar. Den kommersiella infrastruktur som krävs för att betjäna patientpopulationen är också i regel mindre, vilket gör att sällsynta sjukdomar passar bättre ihop med Sanionas förmågor.