Saniona Icon blue

Vad är epilepsi

Epilepsi är en av de vanligaste och mest funktionshindrande kroniska neurologiska sjukdomarna. Den påverkar idag mer än 50 miljoner människor runt om i världen, däribland 3,4 miljoner i USA och 3,2 miljoner människor inom EU.

Det medicinska behovet är stort, eftersom omkring 30 procent av patienterna inte svarar på behandling med konventionella läkemedel mot epilepsi.
Epilepsi påverkar alla åldersgrupper och kännetecknas av en ihållande benägenhet att utveckla epileptiska anfall, med kognitiva, psykologiska och sociala konsekvenser samt ökad dödlighet som följd.
Epilepsi är inte en specifik sjukdom eller ens ett enda syndrom, utan snarare en komplex kategori av störningar. Epileptiska anfall kan vara av vitt skiftande typ, och uppkommer från epileptisk aktivitet antingen lokalt i en del av hjärnan (fokala anfall) eller i hjärnan som helhet (generaliserade anfall). I sällsynta fall kan tillståndet utvecklas till status epilepticus, ett potentiellt livshotande tillstånd där anfallsaktiviteten är långvarig och kontinuerlig.

Epilepsins etiologi innefattar en mängd orsaker, däribland genetiska mutationer, autoimmuna sjukdomar och förvärvad sjukdom till följd av exempelvis stroke, traumatisk hjärnskada eller infektionssjukdom i hjärnan.

Eftersom epilepsi har sitt ursprung i avvikande elektrisk aktivitet i hjärnan är det inte förvånande att jonkanaler dels spelar en roll i uppkomsten av epilepsi och dels utgör attraktiva mål i utvecklingen av nya läkemedel för epilepsi.

Visste du?

Stort

medicinskt behov

30%

svarar inte på behandling

Jon-kanaler

är nyckelmål inom epilepsi

50 miljoner

människor runt om i världen påverkas av epilepsi

Epilepsi påvirker

alla åldersgrupper