Vår Vetenskapliga Grund
Saniona Icon blue

Robust plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler

Saniona är ledande när det gäller att upptäcka högspecifika modulatorer av jonkanaler. Modulering av jonkanaler är en validerad metod för att behandla sjukdom och har använts för läkemedel mot diabetes, hypertoni, epilepsi med mera. Icke desto mindre är målinriktningen mot jonkanaler så svår att uppskattningsvis 80 procent av dem ännu inte har använts för läkemedelsutveckling.

Sanionas forskarteam har kunnat dra fördel av sin samlade expertis och sina egenutvecklade metoder för att konstruera en stabil plattform för läkemedelsupptäckt, som i sin tur har gett upphov till ett bibliotek av mer än 20 000 proprietära molekyler inriktade mot olika undervarianter av jonkanaler.

Ion Channels

Jonkanaler spelar en avgörande roll för ett stort antal av kroppens funktioner, bland annat musklernas och nervernas aktivitet

Vår forskning har legat till grund för ett flertal framgångsrika avknoppningar och farmaceutiska partnerskap.

Jonkanalsforskning har potential att bidra till behandlingen av många sjukdomar. Även om Sanionas strategiska fokus ligger på sällsynta sjukdomar upptäcker vi ibland molekyler som är bättre lämpade för icke-sällsynta indikationer. I sådana fall kan ett partnerskap eller en avknoppning vara en väg att gå.

Vad krävs för att upptäcka ett läkemedel?

Kemi, biologi och mycket mer! Lär dig mer om hur man upptäcker läkemedel.