VÅR PIPELINE

Tesomet

Saniona Icon blue

Tesomet:

Tesofensine + metoprolol

Prövningsläkemedlet Tesomet är en fastdoskombination av tesofensin (en trefaldig monoaminåterupptagshämmare) och metoprolol (en selektiv beta-1-blockerare). Saniona avancerar Tesomet för hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, två allvarliga sällsynta sjukdomar som kännetecknas av fetma och förlorad aptitreglering. Programmen genomgår för närvarande klinisk utveckling. Saniona har rättigheterna till Tesomet i hela världen och undersöker aktivt möjligheterna att avancera behandlingen globalt.

Hur Tesomet fungerar

TESOMET

fixed-dose combination
of tesofensine + metoprolol

Tesomet Infographics

Tesomet kombinerar två aktiva substanser: tesofensin och metoprolol. Tesofensin är en ny, proprietär molekyl som har utvecklats av forskargruppen som grundade Saniona. Den verkar i hjärnan genom att blockera återupptaget av tre signalsubstanser inom gruppen monoaminer. När återupptaget blockeras ökar halten av dessa signalsubstanser i hjärnan, vilket minskar begäret efter mat, dämpar aptiten och ökar ämnesomsättningens fettförbränning.

Administrering av enbart tesofensin har i kliniska studier visats leda till viktnedgång och har i allmänhet tolererats väl. Emellertid ledde vissa doseringar till förhöjd hjärtfrekvens och ökat blodtryck. I Tesomet kombineras tesofensin med metoprolol, ett generiskt läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, kärlkramp och hjärtsvikt. Tesometkombinationen har visats ha en klart förbättrad kardiovaskulär säkerhetsprofil jämfört med enbart tesofensin.

STATUS FÖR TESOMET

Prader-Willis syndrom (PWS): Fas 2b-studie pågående, med toplineresultat förväntade under H1 2023. Hypotalamisk fetma (HO): Fas 2b-studie pågående, med toplineresultat förväntade under H2 2023.