Saniona Icon blue

Tesomet

Tesofensine + metoprolol

Prövningsläkemedlet Tesomet är en fastdoskombination av tesofensin (en trefaldig monoaminåterupptagshämmare) och metoprolol (en selektiv beta-1-blockerare). Sanionas Fas 2b-studier med Tesomet för hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom har frivilligt pausats på grund av finansiella skäl; denna paus är inte relaterad till säkerheten eller effekten av Tesomet. Saniona har rättigheterna till Tesomet i hela världen och undersöker aktivt möjligheterna att avancera behandlingen globalt.

Hur Tesomet fungerar

TESOMET

fixed-dose combination
of tesofensine + metoprolol

Tesomet Infographics

Tesomet kombinerar två aktiva substanser: tesofensin och metoprolol. Tesofensin är en ny, proprietär molekyl som har utvecklats av forskargruppen som grundade Saniona. Den verkar i hjärnan genom att blockera återupptaget av tre signalsubstanser inom gruppen monoaminer. När återupptaget blockeras ökar halten av dessa signalsubstanser i hjärnan, vilket minskar begäret efter mat, dämpar aptiten och ökar ämnesomsättningens fettförbränning.

Administrering av enbart tesofensin har i kliniska studier visats leda till viktnedgång och har i allmänhet tolererats väl. Emellertid ledde vissa doseringar till förhöjd hjärtfrekvens och ökat blodtryck. I Tesomet kombineras tesofensin med metoprolol, ett generiskt läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, kärlkramp och hjärtsvikt. Tesometkombinationen har visats ha en klart förbättrad kardiovaskulär säkerhetsprofil jämfört med enbart tesofensin.

STATUS FÖR TESOMET

Sanionas Fas 2b-studier med Tesomet för hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom har frivilligt pausats på grund av finansiella skäl; denna paus är inte relaterad till säkerheten eller effekten av Tesomet.