Investerare

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk utvecklingsfas som fokuserar på att upptäcka, utveckla och kommersialisera behandlingar för patienter som lider av sällsynta sjukdomar, för vilka det saknas behandlingsalternativ.

Bolagets huvudkandidat, Tesomet™, har avancerats till kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar hunger. Dessa Fas 2b-studier har frivilligt pausats på grund av finansiella skäl; denna paus är inte relaterad till säkerheten eller effekten av Tesomet. Saniona har utvecklat en motor för som är förankrad i IONBASE, Sanionas databas med mer än 130 000 jonkanalmodulatorer, varav mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer. Genom sin jonkanalsexpertis utvecklar Saniona två helägda jonkanalmodulatorer, SAN711 och SAN903. Läkemedelskandidaten SAN711 har framgångsrikt genomgått klinisk prövning i Fas 1 och är positionerad för behandling av neuropatiska smärttillstånd, och SAN 903 utvecklas prekliniskt för sällsynta inflammatoriska, ibrotiska och hematologiska sjukdomar. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på

www.saniona.com.

 

 

Senaste nytt

Kommande presentationer

visa alla

Finansiell kalender

visa alla   

Har du frågor rörande media och kommunikation? Tveka inte att höra av dig till oss.

Thomas Feldthus, medgrundare och VDEmail: investor@saniona.com