Saniona Icon blue

SAN903

Precis modulering av jonkanaler för behandling av inflammation och fibros

SAN903 är en möjlig first-in-class-tillgång som hämmar den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Den har genomgått preklinisk utveckling för behandling av inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar. Den nuvarande leadindikationen är inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD).

Hur SAN903 fungerar

SAN903

IMMUNCELLER OCH FIBROBLASTER

Tesomet Infographics

INGEN produktion av cytokin/kollagen

INGEN celldelning eller migration

Den kalciumaktiverade kaliumkanalen KCa3.1 är viktig för aktiveringen av immunceller i hjärnan och andra vävnader, och är också involverad i den onormala produktion av bindväv som kan orsaka fibros i samband med kroniska sjukdomar. Saniona har utnyttjat sin plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler till att precist rikta in sig mot KCa3.1. SAN903 har visat effekt i prekliniska modeller av inflammation och fibros, utan biverkningar.

STATUS FÖR SAN903

Sanionas antiinflammatoriska och antifibrotiska kandidat SAN903 är redo för klinisk prövning