Saniona Icon blue

SAN903

Precis modulering av jonkanaler för behandling av inflammation och fibros

SAN903 är en first-in-class-tillgång som hämmar den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Den genomgår just nu preklinisk utveckling för behandling av sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar.

Hur SAN903 fungerar

SAN903

IMMUNCELLER OCH FIBROBLASTER

Tesomet Infographics

INGEN produktion av cytokin/kollagen

INGEN celldelning eller migration

Den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1 är viktig för aktiveringen av immunceller i hjärnan och andra vävnader, och är även involverad i den onormala produktion av bindväv som kan orsaka fibros i samband med kroniska sjukdomar. Saniona utnyttjade sin plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler för att med precision rikta in sig mot KCa3.1 och uppnå en så kallad svag aktivering, vilket i prekliniska modeller har påvisat effekt men utan de biverkningar som följer av så kallad stark aktivering.

STATUS FÖR SAN903

Sanionas antiinflammatoriska och antifibrotiska kandidat SAN903 är redo för klinisk prövning