Visa alla

Vår filosofi om investerarrelationer är att presentera korrekt, transparent information till investerargemenskapen, vilket gör det möjligt för varje investerare att själv fatta lämpliga beslut. Vårt mandat är inte att försöka hantera den kortsiktiga aktiekursen; det är att främja vår pipeline för sällsynta sjukdomar och bygga och växa företaget för att nå sin fulla potential på lång sikt. Läkemedelsutveckling är inte en kortsiktig strävan och framsteg återspeglas inte alltid i aktiekursen på kort sikt. Vi tror att om vi förblir fokuserade och genomför våra långsiktiga mål kommer detta att leverera värde till patienter och aktieägare i framtiden.

Vår strategi är att upptäcka, utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar för patienter med epilepsi runt om i världen. Vi avser att uppnå detta genom att utveckla våra jonkanalsmodulatorer, SAN711, SAN903 och Kv7-programmet som potentiella nya behandlingar för allvarliga epileptiska tillstånd.

Sanionas bolagsstrategi är att utveckla nya läkemedel för epilepsi. Det finns ett enormt icke tillgodosett behov inom epilepsi, en sjukdom som kännetecknas av återkommande anfall och som i dag påverkar över 50 miljoner människor runt om i världen. Ungefär 30 procent av patienterna svarar inte på behandling med konventionella läkemedel mot epilepsi.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap under kortnamnet SANION.

Saniona fokuserar på att utveckla läkemedel mot epilepsi. Att utveckla läkemedel kräver stora investeringar av kapital. Saniona planerar alltså inte att lämna någon utdelning under överskådlig framtid. 9. Vilka är de största aktieägarna i Saniona? I enlighet med alla svenska börsbolag offentliggör vi Sanionas ägarstruktur (topp 10 ägare) på vår hemsida. Marknadspraxis för svenska företag är att informationen uppdateras kvartalsvis, men vi har nyligen valt att uppdatera listan månadsvis för att upprätthålla en högre grad av transparens. Du kan hitta mer om Sanionas ägarstruktur i Investors-sektionen på vår webbplats, under rubrikerna "Ägarskapsstruktur".

Liksom alla svenska noterade bolag presenterar vi Sanionas ägarstruktur (största 10 ägare) på vår webbplats. Marknadspraxis för svenska bolag är att uppdatera informationen på kvartalsbasis, men vi har nyligen valt att uppdatera listan varje månad för att öka transparensen. Du hittar mer om Sanionas ägarstruktur på investerardelen av webbplatsen, på sidan ”Ägarstruktur”.

Du kan hitta mer information om den aktuella analytikerbevakningen av Saniona på investerardelen av webbplatsen, på sidan ”Analytiker täckning”.

Du kan ladda ned Sanionas delårs- och årsrapporter i pdf-format från investerardelen av webbplatsen, på sidan ”Finansiella rapporter”.

Blev din fråga inte besvarad i denna FAQ? Kontakta oss på investor@saniona.com.