Visa alla

Vår filosofi om investerarrelationer är att presentera korrekt, transparent information till investerargemenskapen, vilket gör det möjligt för varje investerare att själv fatta lämpliga beslut. Vårt mandat är inte att försöka hantera den kortsiktiga aktiekursen; det är att främja vår pipeline för sällsynta sjukdomar och bygga och växa företaget för att nå sin fulla potential på lång sikt. Läkemedelsutveckling är inte en kortsiktig strävan och framsteg återspeglas inte alltid i aktiekursen på kort sikt. Vi tror att om vi förblir fokuserade och genomför våra långsiktiga mål kommer detta att leverera värde till patienter och aktieägare i framtiden.

Våra ansträngningar för att optimera Sanionas investerarkommunikation pågår. Några förbättringar som vi redan har gjort för att ge större transparens, information och service till våra investerare inkluderar: byta leverantör av ägardata på webbplatsen, implementera ett system för att triage och svara på investerarförfrågningar, genomföra en investerarövervakning/-undersökning för att förstå investerare uppfattningar, lägga till detaljer till analytikerns bevakningssida på webbplatsen, skapa detta FAQ-dokument och förbättra vår interaktion med analytiker och media för att ge större synlighet för Saniona. Under första halvåret 2021 lanserade vi en ny webbplats med uppdaterad design och layout och i maj 2021 höll vi en digital FoU-dag. Vi ser fram emot att fortsätta dessa och andra förbättringar - såsom att ytterligare förbättra vår analytiker- och mediakommunikation, och ytterligare initiativ - allt för att bättre lyfta fram och kommunicera Sanionas affärsstrategi och investeringscase. Vi är engagerade i att kontrollera de saker vi kan kontrollera och i slutändan ge läkemedel till patienter som behöver dem. 

Vår strategi är att upptäcka, utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar för patienter som lider av sällsynta sjukdomar runt om i världen. Vi avser att uppnå detta genom att utveckla våra jonkanalmodulatorer, SAN711 och SAN903, för sällsynta neuropatiska respektive sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska störningar, och genom att sträva efter strategiska finansieringsalternativ och affärsutvecklingsmöjligheter som kan göra det möjligt för Tesomet att avancera inom HO och PWS .

Sanionas företagsstrategi är att utveckla nya läkemedel för sällsynta sjukdomar. Det finns ett enormt otillfredsställt behov inom patientpopulationen med sällsynta sjukdomar: det finns uppskattningsvis 7 000 sällsynta sjukdomar, och mindre än 10 % har FDA-godkända behandlingar. Dessutom leder många sällsynta sjukdomar till spädbarns och småbarns förtida dödsfall. Potentialen att ge läkemedel till dessa patienter kan ha en betydande inverkan. Dessutom kan kliniska prövningar och regulatoriska granskningar av läkemedel för sällsynta sjukdomar potentiellt kräva mindre tid och/eller mindre ekonomiska investeringar än i vanligare, större sjukdomar, vilket gör att sällsynta sjukdomar blir bättre anpassade till Sanionas kapacitet som ett litet bioteknikföretag.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap under kortnamnet SANION.

Saniona fokuserar på att utveckla läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Att utveckla läkemedel kräver stora investeringar av kapital. Saniona planerar alltså inte att lämna någon utdelning under överskådlig framtid. 9. Vilka är de största aktieägarna i Saniona? I enlighet med alla svenska börsbolag offentliggör vi Sanionas ägarstruktur (topp 10 ägare) på vår hemsida. Marknadspraxis för svenska företag är att informationen uppdateras kvartalsvis, men vi har nyligen valt att uppdatera listan månadsvis för att upprätthålla en högre grad av transparens. Du kan hitta mer om Sanionas ägarstruktur i Investors-sektionen på vår webbplats, under rubrikerna "Ägarskapsstruktur".

Liksom alla svenska noterade bolag presenterar vi Sanionas ägarstruktur (största 10 ägare) på vår webbplats. Marknadspraxis för svenska bolag är att uppdatera informationen på kvartalsbasis, men vi har nyligen valt att uppdatera listan varje månad för att öka transparensen. Du hittar mer om Sanionas ägarstruktur på investerardelen av webbplatsen, på sidan ”Ägarstruktur”.

Du kan hitta mer information om den aktuella analytikerbevakningen av Saniona på investerardelen av webbplatsen, på sidan ”Analytiker täckning”.

Du kan ladda ned Sanionas delårs- och årsrapporter i pdf-format från investerardelen av webbplatsen, på sidan ”Finansiella rapporter”.

Blev din fråga inte besvarad i denna FAQ? Kontakta oss på investor@saniona.com.