VÅR PIPELINE

SAN2355 – en selektiv Kv7.2/Kv7.3 aktivator

Saniona Icon blue

SAN2355 – en selektiv Kv7.2/Kv7.3 aktivator

Oöverträffad subtypsselektivitet för behandling av epilepsi

SAN2355 är den första kliniska kandidaten från Kv7-epilepsiprogrammet. SAN2355 är en subtypsselektiv aktivator av Kv7.2/Kv7.3-kanaler och representerar en ny och lovande generation av effektiva och vältolererade epilepsiläkemedel.

Hur SAN2355 fungerar

SAN2355 aktiverar Kv7.2/Kv7.3-kanaler och hämmar epileptisk aktivitet hos överaktiva neuroner genom hyperpolarisering av membranpotentialen.

 

STATUS FÖR SAN2355

SAN2355 har framgångsrikt genomgått kritiska steg i urvalet av kandidat och har erhållit ett positivt yttrande från det europeiska patentverket (EPO). SAN2355 har avancerats till preklinisk utvecklingsfas.