Saniona Icon blue

SAN711

Oöverträffad selektivitet vid neuropatiska sjukdomar

SAN711 är en first-in-class positiv allosterisk modulator av GABA a3-receptorer som utvecklas för behandling av absenser hos barn och ungdomar. SAN711 är specifikt utformad för att undertrycka de elektroencefalografiska uttrycken av ett absensanfall, spik-och-våg-urladdningarna (SWD), och riktar in sig på grundorsaken till patofysiologin utan negativa effekter på kognitionen.

Hur SAN711 fungerar

SAN711

Typiska EEG-mätningar på GAERS-råttor, systemiskt injicerade med vehikel eller angivna doser av SAN711. Förstorade sektioner anges under respektive mätning.

Tesomet Infographics
Source

Crunelli V et al., Selective activation of alpha 3-containing GABA-A receptors blocks absence seizures and increases sleep spindles. Society for Neuroscience annual meeting, Washington D.C., November 11-15, 2023. Poster no. 526.08

SAN711 är en positiv allosterisk modulator (PAM) av GABAA α3-receptorer. GABA är en signalsubstans som förmedlar hämmande elektriska signaler mellan nervcellerna i hjärnan. GABAA är målet för de icke-selektiva och högeffektiva läkemedlen inom den kemiska gruppen känd som bensodiazepiner Till skillnad från bensodiazepiner påverkar inte SAN711 GABAA-undertyperna α1 och α5. Därmed ger den heller inte upphov till den sedering, motoriska instabilitet och minnespåverkan som är en begränsande faktor för bensodiazepinernas tillämpning och tolerabilitet.

Absens orsakas av korta utbrott av okontrollerad elektrisk aktivitet i specifika neuronala kretsar i hjärnan. Under en absens reagerar patienten inte och har nedsatt medvetande, vilket vanligtvis kännetecknas av ett ”tomt stirrande” (Eng. staring spell). Absenserna varar normalt några sekunder (vanligtvis mindre än 15 sekunder) och kan inträffa upp till 200 gånger per dag. Absenser förekommer vid flera genetiska generaliserade epilepsiformer, inklusive absensanfall hos barn, (Eng. Childhood Absence Epilepsy, CAE, Juvenile Absence Epilepsy (JAE), och Juvenile Myoclonic Epilepsy (JME)).

Saniona har utformat SAN711 specifikt för att förstärka effekten av de α3-innehållande GABAA-receptorerna med hög selektivitet.

α3-subenheten uttrycks i hög grad i de delar av hjärnan som är kritiskt involverade i att initiera och underhålla absenser. Genom att selektivt förstärka effekten av GABA på GABAA α3-receptorer anser Bolaget att SAN711 är en precisionsmetod för att specifikt stoppa absenser och samtidigt undvika de biverkningar som förknippas med dagens förstahandsbehandling, såsom försämrad kognitiv förmåga.

Prekliniska data som genererats i en i hög grad jämförbar modell för absenser i gnagare (Eng. Genetic Absence Epilepsy Rat from Strasbourg, GAERS), bekräftar dämpningen av absenser.

STATUS FÖR SAN711

SAN711 har framgångsrikt genomgått klinisk prövning i Fas 1, där gynnsam human farmakokinetik och utmärkt tolerabilitet vid maximal receptorbeläggning har bekräftats.