VÅR VETENSKAPLIGA GRUND

Strategiska Partnerskap och Avknoppningar

Saniona Icon blue

Vår jonkanalsforskning har legat till grund för ett antal framgångsrika avknoppningar och flera farmaceutiska partnerskap.

Jonkanalsforskning har potential att bidra till behandlingen av många sjukdomar. Även om Sanionas strategiska fokus ligger på sällsynta sjukdomar upptäcker vi ibland molekyler som är bättre lämpade för icke-sällsynta indikationer. I sådana fall kan ett partnerskap vara att överväga – som vi har med Medix och Boehringer Ingelheim. Ett annat alternativ är att göra en avknoppning och göra tekniken till ett separat företag – som vi har med Scandion Oncology och Cephagenix. Till våra nuvarande partnerskap hör:

Medix logo

Saniona har till Medix licensierat rättigheterna att utveckla och kommersialisera tesofensin i Mexiko och Argentina för allmän fetma, i utbyte mot milstolpsbetalningar och tvåsiffrig royalty på produktförsäljningen. En ansökan om godkännande för nytt läkemedel håller för närvarande på att granskas.

Novartis logo

Under 2021 förvärvade Novartis bolaget Cadent Therapeutics, och därmed även first-in-class-tillgången CAD-1883, en selektiv positiv modulator av vissa SK-jonkanaler som utvecklats från ett forskningsprogram startat av Saniona. CAD-1883 genomgår Fas 2 för motoriska störningar. Saniona äger ungefär 3 procent av Cadent och har rätt till villkorade milstolpsbetalningar och royalty på framtida produktförsäljning.

Boehringer Ingelheim logo

Saniona och Boehringer Ingelheim har ett pågående forskningssamarbete kring ett nytt och icke offentliggjort jonkanalsmål i centrala nervsystemet för schizofreni. Saniona kan komma att erhålla upp till 76,5 miljoner EUR i milstolpsbetalningar liksom royalty på den globala