VÅR VETENSKAPLIGA GRUND

Strategiska Partnerskap och Avknoppningar

Saniona Icon blue

Vår jonkanalsforskning har legat till grund för ett antal framgångsrika avknoppningar och flera farmaceutiska partnerskap.

Jonkanalsforskning har potential att bidra till behandlingen av många sjukdomar. Även om Sanionas strategiska fokus ligger på sällsynta sjukdomar upptäcker vi ibland molekyler som är bättre lämpade för icke-sällsynta indikationer. I sådana fall kan ett partnerskap vara att överväga – som vi har med Medix och Boehringer Ingelheim. Ett annat alternativ är att göra en avknoppning och göra tekniken till ett separat företag – som vi har med Scandion Oncology och Cephagenix. Till våra nuvarande partnerskap hör:

Medix logo

Saniona har till Medix licensierat rättigheterna att utveckla och kommersialisera tesofensin i Mexiko och Argentina för allmän fetma, i utbyte mot milstolpsbetalningar och tvåsiffrig royalty på produktförsäljningen. En ansökan om godkännande för nytt läkemedel håller för närvarande på att granskas.

Novartis logo

Under 2021 förvärvade Novartis bolaget Cadent Therapeutics, och därmed även first-in-class-tillgången CAD-1883, en selektiv positiv modulator av vissa SK-jonkanaler som utvecklats från ett forskningsprogram startat av Saniona. CAD-1883 genomgår Fas 2 för motoriska störningar. Saniona äger ungefär 3 procent av Cadent och har rätt till villkorade milstolpsbetalningar och royalty på framtida produktförsäljning.

Boehringer Ingelheim logo

Saniona och Boehringer Ingelheim har ett pågående forskningssamarbete kring ett nytt och icke offentliggjort jonkanalsmål i centrala nervsystemet för schizofreni. Saniona kan komma att erhålla upp till 76,5 miljoner EUR i milstolpsbetalningar liksom royalty på den globala

Medix logo

I juli 2023 Saniona ingår samarbetsavtal med AstronauTx. Saniona kommer att erhålla milstolpsbetalningar om upp till 1,1 miljarder SEK (102 miljoner USD) i samband med att vissa milstolpar avseende forskning, utveckling och regulatorisk process uppnås. Dessutom har Saniona rätt till kommersiella milstolpsbetalningar om upp till 0,8 miljarder SEK (75 miljoner USD) och differentierad royalty på nettoförsäljningen av alla eventuella produkter som AstronauTx kommersialiserar som resultat av samarbetet. AstronauTx är ett bioteknikföretag med bas i Storbritannien som tar fram småmolekylära läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa tillstånd. Fokuset ligger på att korrigera de störningar i hjärnans fysiologi som föreligger vid neurodegeneration, framför allt genom att ändra funktionen hos astrocyter, den mest förekommande celltypen i hjärnan. Företaget grundades 2019 genom investeringar från Dementia Discovery Fund och har mottagit finansiering från UCL Technology Fund och UK Future Fund.