Styrelseordförande, 2022

Jørgen Drejer är neurobiolog med över 30 års erfarenhet av att upptäcka och utveckla nya metoder för modulering av signalvägar i hjärnan. Han har grundat flera bolag och publicerat fler än 75 vetenskapliga artiklar på grundval av sin forskning.

Drejer grundade Saniona 2011 och var företagets VD fram till januari 2020, när han övergick till en roll som Chief Scientific Officer. Innan han startade Saniona var han 1989 med och grundade NeuroSearch A/S, där han under en 20-årsperiod var verksam i olika ledande roller, bland annat vice VD och forskningschef. Under Drejers tid i bolaget utvecklades NeuroSearch till ett av Europas stora bioteknikföretag. Drejer har en Ph.D. i neurobiologi från Köbenhamns universitet.

Drejer har pågående uppdrag som styrelseledamot i Saniona och 2CureX. Han har suttit i styrelsen för Saniona sedan 2014 och för Saniona A/S sedan 2012. Han är även medlem av den danska ingenjörsvetenskapsakademien. Han har tidigare haft styrelseuppdrag för NeuroSearch A/S, Origio A/S, NsGene A/S, Atonomics A/S, Azign Bioscience A/S, Ellegaard Göttingen Minipigs ApS, Force Technology och Monta Biosciences A/S.

Drejer är inte oberoende i förhållande till Saniona och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare. Han innehar 2 564 711 aktier, 100 000 T04 och 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.

Styrelseledamot sedan 2018

Anna Ljung är VD för Moberg Pharma AB, ett noterat svenskt läkemedelsbolag inom dermatologi. Förutom sin VD-roll på Moberg Pharma har hon pågående uppdrag som styrelsedamot för ADDvise AB, ett noterat svenskt sjukvårds- och forskningsbolag.

Innan hon blev VD för Moberg var hon bolagets CFO i 13 år, och innan dess CFO på Athera Biotechnologies AB och Controller på Lipopeptide AB. Hon har även verkat som oberoende konsult inom teknisk licensiering. Ljung tog sin M.Sc. i national- och företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag för MPJ OTC AB och Advantice Health AB.

Ljung är oberoende i förhållande till såväl Saniona och dess ledning som till större aktieägare. Hon innehar 9 565 aktier, 2 468 T04, och 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.

Styrelseledamot sedan 2015 (styrelseledamot i Saniona A/S sedan 2016)

Carl Johan Sundberg är läkare och professor, med omfattande erfarenhet av entreprenörskap inom hälso- och sjukvård, investering och kommunikation. Han är dekan vid Karolinska Institutet Nord (KI Nord), och var tidigare prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han har pågående uppdrag som styrelseledamot i Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation AB och Medkay Konsulting AB.
Sundberg har varit verksam vid Karolinska Institutet sedan 30 år tillbaka, och hans gärning innefattar arbete inom molekylär och tillämpad arbetsfysiologi, medicinsk innovation och bioentreprenörskap.Hanärmedgrundare tillochtidigare förvaltare av den biomedicinska riskkapitalfonden Karolinska Investment Fund med 60 miljoner EUR i tillgångar. Till hans erfarenheter inom kommunikationsområdet hör tidigare arbetsperioder på Svenska Dagbladet och amerikanska ABC Television. Han är ledamot i och rådgivare till Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Stiftelsen Forska!Sverige och i World Anti-Doping Agency (WADA) Gene and Cell Doping Expert Advisory Group. Sundberg tog sin läkarexamen och Ph.D. vid Karolinska Institutet. Han hartidigare haft styrelseuppdrag för Cobra Biologics Holding AB,  Karolinska Development AB och NsGene A/S.

Sundberg är oberoende i förhållande till såväl Saniona och dess ledning som till större aktieägare. Han innehar 146 886 aktier, 48 543 TO4, och 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.

Styrelseledamot sedan 2023

Pierandrea Muglia är en läkare kliniskt utbildad i barnneurologi och psykiatri med över 20 års erfarenhet av forskning och klinisk utveckling med roller med ökande ledarskapsansvar inom stora (GSK) och medelstora (UCB) läkemedelsbolag, och med lednings- och entreprenörsroller inom bioteknik, allt föregånget av tio års akademisk forskning inom neurofarmakologi och psykiatri.

Senast tjänstgjorde Dr. Muglia som VP och chef för neurologi tidig klinisk utveckling vid UCB, som CMO på Handl Therapeutics och som VD och grundare av GRIN Therapeutics, ett företag i klinisk fas, för vilket han reste det kapital som krävs för att utveckla en liten molekyl för ett genetiskt definierat sällsynt epilepsisyndrom.

Under sin tid som akademisk kliniker tjänstgjorde Dr. Muglia vid Child Psychiatry Services vid institutionen för Public Health, San Francisco (1996). Han var därefter postdoktor MRC-Canada Fellow och senare biträdande professor vid Institutionen för psykiatri, University of Toronto (1998-2002).

Dr. Muglia har publicerat över 100 publikationer inom neuropsykofarmakologi, läkemedelsutveckling och humangenetik i tidskrifter med hög genomslagskraft. Han är aktivt involverad i sökandet efter nya terapeutiska lösningar för utvecklingsneuropsykiatriska störningar, och ingår också i vetenskapliga advisory bords och kommittéer för offentliga biotek initiativ och patientföreningar.

Övriga nuvarande befattningar: VD för Ichnos srl.

Dr. Muglia anses oberoende i förhållande till Saniona, dess ledning och större aktieägare. Han innehar 206 666 aktier, och 53 333 T04.