Styrelseordförande, 2022

Jørgen Drejer är neurobiolog med över 30 års erfarenhet av att upptäcka och utveckla nya metoder för modulering av signalvägar i hjärnan. Han har grundat flera bolag och publicerat fler än 75 vetenskapliga artiklar på grundval av sin forskning.

Drejer grundade Saniona 2011 och var företagets VD fram till januari 2020, när han övergick till en roll som Chief Scientific Officer. Innan han startade Saniona var han 1989 med och grundade NeuroSearch A/S, där han under en 20-årsperiod var verksam i olika ledande roller, bland annat vice VD och forskningschef. Under Drejers tid i bolaget utvecklades NeuroSearch till ett av Europas stora bioteknikföretag. Drejer har en Ph.D. i neurobiologi från Köbenhamns universitet.

Drejer har pågående uppdrag som styrelseledamot i Saniona och 2CureX. Han har suttit i styrelsen för Saniona sedan 2014 och för Saniona A/S sedan 2012. Han är även medlem av den danska ingenjörsvetenskapsakademien. Han har tidigare haft styrelseuppdrag för NeuroSearch A/S, Origio A/S, NsGene A/S, Atonomics A/S, Azign Bioscience A/S, Ellegaard Göttingen Minipigs ApS, Force Technology och Monta Biosciences A/S.

Drejer är inte oberoende i förhållande till Saniona och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare. Han innehar 2 364 711 aktier, och 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.

Styrelseledamot sedan 2018

Anna Ljung är VD för Moberg Pharma AB, ett noterat svenskt läkemedelsbolag inom dermatologi. Förutom sin VD-roll på Moberg Pharma har hon pågående uppdrag som styrelseordförande för OncoZenge AB, ett noterat svenskt läkemedelsbolag, och Moberg Derma Incentives AB.

Innan hon blev VD för Moberg var hon bolagets CFO i 13 år, och innan dess CFO på Athera Biotechnologies AB och Controller på Lipopeptide AB. Hon har även verkat som oberoende konsult inom teknisk licensiering. Ljung tog sin M.Sc. i national- och företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag för MPJ OTC AB och Advantice Health AB.

Ljung är oberoende i förhållande till såväl Saniona och dess ledning som till större aktieägare. Hon innehar 4 629 aktier; 4 000 optioner i optionsprogrammet 2018/2024; 4 000 optioner i optionsprogrammet 2019/2023; och 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.

Styrelseledamot sedan 2015 (styrelseledamot i Saniona A/S sedan 2016)

Carl Johan Sundberg är läkare och professor, med omfattande erfarenhet av entreprenörskap inom hälso- och sjukvård, investering och kommunikation. Han är prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han har pågående uppdrag som styrelseledamot i Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation AB och Medkay Konsulting AB.
Sundberg har varit verksam vid Karolinska Institutet sedan 30 år tillbaka, och hans gärning innefattar arbete inom molekylär och tillämpad arbetsfysiologi, medicinsk innovation och bioentreprenörskap.Hanärmedgrundare tillochtidigare förvaltare av den biomedicinska riskkapitalfonden Karolinska Investment Fund med 60 miljoner EUR i tillgångar. Till hans erfarenheter inom kommunikationsområdet hör tidigare arbetsperioder på Svenska Dagbladet och amerikanska ABC Television. Han är ledamot i och rådgivare till Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Stiftelsen Forska!Sverige och i World Anti-Doping Agency (WADA) Gene and Cell Doping Expert Advisory Group. Sundberg tog sin läkarexamen och Ph.D. vid Karolinska Institutet. Han hartidigare haft styrelseuppdrag för Cobra Biologics Holding AB, Hypercure Medical AB, Karolinska Development AB och NsGene A/S.

Sundberg är oberoende i förhållande till såväl Saniona och dess ledning som till större aktieägare. Han innehar 49 800 aktier; 4 000 optioner i optionsprogrammet 2018/2024; 4 000 optioner i optionsprogrammet 2019/2023; och 77 000 optioner i optionsprogrammet 2020/2024.