Investerare

Analytiker

Firma
Aktieinfo
Redeye
Saniona AB följs av de analytiker som anges ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser om Saniona AB:s resultat som dessa analytiker lägger fram endast är deras uppfattning. De representerar inte åsikter, prognoser eller förutsägelser gjorda av Saniona AB eller dess ledning. Vare sig omnämnandet ovan eller annan förmedling av analytikernas information, slutsatser eller rekommendationer som företas av Saniona AB innebär ett bestyrkande därav eller instämmande därmed.

Rapporter

September 2023

Aktieinfo.net

Analyse af Saniona efter halvårsregnskab 2023

September 2023

Redeye

Saniona Q2 2023: One deal achieved

Juni 2023

Redeye

Saniona Q1 2023: On the right path

Juni 2023

Aktieinfo.net

Analyse af Saniona efter Q1 regnskab 2023

Februari 2023

Aktieinfo.net

Analyse af Saniona efter årsregnskab

Februari 2023

Redeye

Saniona Q4 2022: Transformational year