Investerare

Verkställande ledning

Thomas Feldthus

Medgrundare och VD

Thomas Feldthus (född 1960) är en entreprenör med omfattande erfarenhet från ledande roller inom life science-industrin.

Feldthus är en av Sanionas medgrundare. Innan han tillträdde som Sanionas VD i april 2022 var hans senaste roll i bolaget som vVD och CFO, från 2012 och fram till mars 2020. Vid sidan av Saniona har han även varit med och grundat Scandion Oncology A/S, Initiator Pharma A/S, Symphogen A/S, Ataxion Inc. och Leukotech ApS. Dessförinnan var han CFO på Symphogen A/S, Investment Associate på Novo A/S och Corporate Development Manager på Novo Nordisk A/S.

Feldthus är styrelseordförande för Rehaler ApS och sitter i styrelserna för Sunklino A/S and ResoTher Pharma ApS.

Feldthus har en M.Sc. i förvaltning och ekonomi från University of London, är medlem av Sloan-programmet på London Business School (LBS), har en examen i företagsekonomi (marknadsföringsledning) från handelshögskolan i Köpenhamn (CBS) och civilingenjörsexamen från Danmarks tekniska universitet (DTU).

Feldthus innehar 1 661 928 optioner i teckningsoptionsprogrammet 2022 och 1 855 000 option i teckningsoptionsprogrammet 2024. Feldthus innehar 1 400 000 aktier och 217 500 T04.

Anita Milland

Chief Financial Officer

Anita Milland (född 1968) har över 25 års erfarenhet av ekonomi, förvaltning och investerarrelationer inom läkemedelsindustrin.

Hon är CFO på Saniona sedan 2022 och var dessförinnan Vice President Finance & Site Manager Denmark från 2020, Interim CFO & Head of IR under 2020, Vice President Finance & Administration från 2016 och konsult från 2014. Milland har tidigare varit både Vice President, Finance & Administration och Chief Financial Officer på NeuroSearch A/S.

Milland är handelsekonom med inriktning på redovisning från Niels Brock.

Milland innehar 3 500 optioner i teckningsoptionsprogrammet 2019, 74 600 i teckningsoptionsprogrammet 2020, 467 893 i teckningsoptionsprogrammet 2022 och 200 000 i teckningsoptionsprogrammet 2024. Milland innehar 33 500 aktier.

Janus Schreiber Larsen

Chief Development Officer

Janus Schreiber Larsen (född 1972) är organkemist med över 20 års erfarenhet av läkemedelsupptäckt och utveckling av nya läkemedelsbehandlingar för funktionsrubbningar i hjärnan.

Larsen hörde till gruppen som grundade Saniona 2011, där han inledningsvis hade rollen som Director of Medicinal Chemistry and IP. Från 2015 tog han över rollen som Vice President, Medicinal Chemistry and IP och har sedan 2022 varit Senior Vice President, Preclinical Development and Medicinal Chemistry. Innan grundandet av Saniona var Larsen anställd på NeuroSearch, där han hade flera seniora och ledande positioner inom medicinsk kemi.

Larsen är utbildad kemist och har en doktorsexamen i organkemi från Södra Danmarks universitet. Han är författare till 9 fackgranskade vetenskapliga artiklar och har del i fler än 35 patent.

Larsen innehar 99 400 optioner i teckningsoptionsprogrammet 2020, 150 000 optioner i teckningsoptionsprogrammet 2023, 200 000 optioner i teckningsoptionsprogrammet 2024 och 287 337 aktier.

Karin Sandager Nielsen

Chief Scientific Officer

Karin Sandager Nielsen (född 1970) är farmakolog med inriktning på centrala nervsystemet, och har över 20 års erfarenhet av att upptäcka och utveckla nya läkemedelsbehandlingar för funktionsrubbningar i hjärnan.

Sandager Nielsen hörde till gruppen som grundade Saniona 2011, där hon inledningsvis hade rollen som Director of Operations and In Vivo Pharmacology. Från 2015 tog hon över rollen som Vice President, Operations and In Vivo Pharmacology, och har sedan 2022 varit Senior Vice President, In Vivo and and Translational Pharmacology. Innan Sanionas grundande var Sandager Nielsen anställd på NeuroSearch, där hon hade ett flertal ledande och seniora roller inom det centrala nervsystemets farmakologi.

Sandager Nielsen är utbildad biolog och har en doktorsexamen i neurofarmakologi från Köpenhamns universitet. Hon är författare till över 20 fackgranskade vetenskapliga artiklar och har del i 23 patent.

Sandager Nielsen innehar 99 400 optioner i teckningsoptionsprogrammet 2020, 150 000 optioner i teckningsoptionsprogrammet 2023, 200 000 optioner i  teckningsoptionsprogrammet 2024 och  211 119 aktier.

Palle Christophersen

Executive Vice President, Research

Palle Christophersen (född 1958) är jonkanalsfysiolog och farmakolog med över 30 års erfarenhet av läkemedelsupptäckt och -utveckling i den privata sektorn.

Christophersen var medgrundare till Saniona 2011 och verkade som CSO till 2019, därefter som Senior Vice President, Research. Innan han kom till Saniona var han anställd på NeuroSearch i 20 år, där han innehade ett flertal ledande befattningar och projektledarskap över såväl interna projekt som samarbeten.

Christophersen är utbildad biolog och har en doktorsexamen i fysiologi och jonkanalernas biofysik från Köpenhamns universitet. Han är författare till mer än 65 fackgranskade vetenskapliga artiklar och har del i fler än 60 patent, framför allt inom området jonkanaler och därtill relaterad teknik.

Christophersen innehar 99 400 optioner i teckningsoptionsprogrammet 2020, 150 000 optioner i teckningsoptionsprogrammet 2023 och 200 000 optioner i teckningsoptionsprogrammet 2024. Christophersen innehar 778 836 aktier och 19 418 T04.