JOBBA HOS OSS

Att Arbeta på Saniona

Saniona Icon blue

Hur är det att arbeta på Saniona?

Vi drivs av våra grundläggande värderingar. För oss har grundläggande värderingar en djupare betydelse än bara något som står på en webbplats eller på väggen i konferensrummet. Det är vad vi lever och andas varje dag. Det är drivkraften bakom våra beslut, principer och förhållningssätt. Här är några exempel på vad det innebär:

Boehringer Ingelheim logo

Människan först

Bemöt alla människor med vänlighet, respekt och på lika villkor. Ge alla möjlighet att känna tillhörighet och leva sitt bästa liv.

  • Vi stöttar våra anställda med heltäckande förmåner och innovativa metoder för att få balans mellan arbete och privatliv.

  • Vi försöker hitta möjligheter för alla medarbetare att få kontakt med patientgrupperna.

  • Vi har ett starkt engagemang för mångfald, inom organisationen och i de samhällen vi arbetar och bor i. Vi har ställt oss bakom MassBios åtaganden för att skapa en mer rättvis och inkluderande life science-industri.

Boehringer Ingelheim logo

Innovation som gör skillnad

Agera med mod och flytta gränserna. Ge spelrum till egenmakten. Leverera spetsresultat.

  • I dagsläget finns det inga FDA-godkända behandlingar för hypotalamisk fetma eller Prader-Willis syndrom. Det avskräcker oss inte från de indikationerna – i själva verket är det just det icke tillgodosedda behovet som driver oss att lyckas där andra har misslyckats.

  • Många av våra jonkanalsmodulatorer är first-in-class-molekyler som riktar sig mot tidigare outnyttjade mål.

Boehringer Ingelheim logo

Integritet, alltid

Upprätthåll högsta möjliga etiska standard i hela verksamheten och tillgodose patienternas behov med skyndsamhet.

  • Vi tar oss tid att konsultera patienter och vårdgivare om upplägget av våra kliniska studier för att se till att de återspeglar de berördas behov.
  • Vår ledningsgrupp strävar efter att etablera en företagskultur som är öppen och tillåtande för respons, där alla kan komma till tals om de ser någonting som kan förbättras.
  • Vi går igenom våra data rigoröst för att säkerställa att alla tillämpliga standarder uppfylls och att vi möter bästa praxis i branschen.

EMPLOYEE PROFILE

"Som forskare och vetenskapsman är jag stolt över Sanionas avancerade pipeline och projekt inom läkemedelsupptäckt. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra molekyler, från upptäckt till utveckling och leverans av läkemedel. Att genom nya mediciner få hjälpa människor som behöver är en fantastisk del av mitt jobb!"

DIPAK AMRUTKAR
Principal Scientist