JOBBA HOS OSS

Att Arbeta på Saniona

Saniona Icon blue

Hur är det att arbeta på Saniona?

Vi drivs av våra grundläggande värderingar. För oss har grundläggande värderingar en djupare betydelse än bara något som står på en webbplats eller på väggen i konferensrummet. Det är vad vi lever och andas varje dag. Det är drivkraften bakom våra beslut, principer och förhållningssätt. Här är några exempel på vad det innebär:

Boehringer Ingelheim logo

Människan först

Bemöt alla människor med vänlighet, respekt och på lika villkor. Ge stöd till människor på deras resa, och ingjut en känsla av tillhörighet.

  • Vi stöttar våra anställda med ett heltäckande förmånspaket. Det innehåller alla förmåner man kan förvänta sig, som vård, tandvård, synvård och en pensionsplan.  Det inkluderar också innovativa förmåner som hjälper våra anställda att upprätthålla work-life balancefå balans mellan arbete och privatliv, till exempel obegränsade semesterdagar för medarbetarna i USA.
  • Vi försöker hitta möjligheter för alla medarbetare att få kontakt med patientgrupperna., allt från att bjuda in patienter och vårdgivare till företagsmöten för att berätta sin historia till att bjuda in anställda att delta i utbildningar, frivilligprogram, välgörenhetsinsamlingar och andra evenemang inom området.

  • Vi har ett starkt engagemang för mångfald, inom organisationen och i de samhällen vi arbetar och bor i. ; Vvi deltar i program som MassBio Diversity pledge för att skapa en mer rättvis och inkluderande life science-industri.och vi hyllar även mångfalden genom att iaktta högtider som Juneteenth.

Boehringer Ingelheim logo

Innovation som gör skillnad

Agera med mod och flytta gränserna. Ge spelrum till egenmakten. Leverera spetsresultat.

  • I dagsläget finns det inga FDA-godkända behandlingar för hypotalamisk fetma eller Prader-Willis syndrom. Det stoppar oss inte från att försöka inom de indikationerna. I själva verket är det just det icke tillgodosedda behovet som driver oss att lyckas där andra har misslyckats.

  • Många av våra jonkanalsmodulatorer är first-in-class-molekyler som riktar sig mot tidigare outnyttjade mål.

Boehringer Ingelheim logo

Integritet, alltid

Upprätthåll högsta möjliga etiska standard i hela verksamheten och tillgodose patienternas behov med skyndsamhet

  • Vi tar oss tid att inhämta synpunkter på upplägget av våra kliniska studier från patienter och vårdgivare, så att de återspeglar de berördas behov.

  • Vår ledningsgrupp strävar efter att etablera en företagskultur som är öppen och tillåtande för respons, där alla kan komma till tals om de ser någonting som kan förbättras.

  • Vi går igenom våra data rigoröst för att säkerställa att alla tillämpliga standarder uppfylls och att vi möter bästa praxis i branschen.

EMPLOYEE PROFILE

"Som forskare och vetenskapsman är jag stolt över Sanionas avancerade pipeline och projekt inom läkemedelsupptäckt. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra molekyler, från upptäckt till utveckling och leverans av läkemedel. Att genom nya mediciner få hjälpa människor som behöver är en fantastisk del av mitt jobb!"

DIPAK AMRUTKAR
Principal Scientist