VÅR PIPELINE

Tesofensin

Saniona Icon blue

Tesofensin

Robust viktnedgång vid fetma

Tesofensin är en unik trefaldig monoaminåterupptagshämmare: ett effektivt läkemedel för viktnedgång.

Hur Tesofensin fungerar

Tesofensin är en monoaminåterupptagshämmare som modulerar hjärnans aktivitet genom att öka nivåerna av tre neurotransmittorer – dopamin, serotonin och noradrenalin – som var och en är intimt involverade i att reglera aptit, matsökande beteende och metabolism. Den viktminskande effekten av tesofensin har bekräftats i en sex månader lång klinisk Fas 2-studie på patienter med fetma (TIPO-1-studien). TIPO-1-studien indikerar att tesofensin vid den förväntade rekommenderade dosen på 0,50 mg per dag ger en viktminskning på 10 procent eller mer på 24 veckor, vilket är i samma intervall som några av de bästa GLP-1 analogerna. Till skillnad från GLP-1-analogerna tillhandahålls tesofensin i tabletter och kommer inte att kräva titrering. Fas 3-studien bekräftade den övertygande effekt och gynnsamma säkerhetsprofil för tesofensin vid fetma som tidigare observerats i Fas 2-studien.

Sanionas samarbetspartner Medix har slutfört ett Fas 3-program där daglig dosering av tesofensin (0,25 respektive 0,50 mg) studerades hos människor med fetma. Fas 3-studien bekräftade den övertygande effekt och gynnsamma säkerhetsprofil för tesofensin vid fetma som tidigare observerats i Fas 2-studien.

TESOFENSIN STATUS

Sanionas samarbetspartner Medix har lämnat in en ansökan om godkännande som nytt läkemedel för behandling av patienter med fetma till det mexikanska läkemedelsverket, COFEPRIS. I februari 2023 lämnade COFEPRIS tekniska kommitté ett positivt yttrande om tesofensin som behandling av fetma.