OM OSS

Vision, Uppdrag och Värderingar

Saniona Icon blue

Vår Vision

Att förbättra livet för patienter världen över genom vetenskaplig innovation.

Vårt Uppdrag

Vi drar fördel av vår expertis inom målinriktning mot jonkanaler för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar tillsammans med samarbetspartner.

Våra Grundläggande Värderingar

Boehringer Ingelheim logo

Människan Först

Bemöt alla människor med vänlighet, respekt och på lika villkor. Ge stöd till människor på deras resa, och ingjut en känsla av tillhörighet.

Boehringer Ingelheim logo

Innovation som Gör Skillnad

Agera med mod och flytta gränserna. Ge spelrum till egenmakten. Leverera spetsresultat.

Boehringer Ingelheim logo

Integritet, Alltid

Upprätthåll högsta möjliga etiska standard i hela verksamheten och tillgodose patienternas behov med skyndsamhet