OM OSS

Vision, Uppdrag och Värderingar

Saniona Icon blue

Vår Vision

Att förbättra livet för patienter världen över genom vetenskaplig innovation.

Vårt Uppdrag

Vi drar fördel av vår expertis inom målinriktning mot jonkanaler för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar tillsammans med samarbetspartner.

Våra Grundläggande Värderingar

Boehringer Ingelheim logo

Människan Först

Bemöt alla människor med vänlighet, respekt och på lika villkor. Ge stöd till människor på deras resa, och ingjut en känsla av tillhörighet.

Boehringer Ingelheim logo

Innovation som Gör Skillnad

Agera med mod och flytta gränserna. Ge spelrum till egenmakten. Leverera spetsresultat.

Boehringer Ingelheim logo

Integritet, Alltid

Upprätthåll högsta möjliga etiska standard i hela verksamheten och tillgodose patienternas behov med skyndsamhet

Vad innebär våra grundläggande värderingar i praktiken?

Patienten som Samarbetspartner

Vår passion att hjälpa patienter ligger inprogrammerad i vårt DNA. Det är därför en av de viktigaste delarna i vår verksamhet är Sanionas team för patientförespråkande, vars främsta uppgift är att patienterna och dess anhörigas röster formar bolaget. För att kunna ge patienter med sällsynta sjukdomar världen över ett bättre liv genom vetenskaplig innovation lyssnar vi på patienter, vårdgivare och intresseorganisationer, lär oss av deras erfarenheter och samverkar med dem i enlighet med våra grundläggande värderingar.

Engagemang för mångfald

Genom att välkomna våra inbördes olikheter främjar vi en mångfald av idéer och kreativitet, vilket är en förutsättning för att kunna förverkliga vår vision – att göra livet bättre för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. Det är dessutom det enda rätta att göra.