OM OSS

Vår Historia

Saniona Icon blue

Saniona är sprunget ur mer än 20 års banbrytande forskning inom jonkanaler.

1

1989–2011

En grupp av ledande jonkanalsforskare bildas

Caption…

2011

Saniona grundas, med avstamp i en avancerad upptäcktsplattform för jonkanaler och ett bibliotek av substanser

2013

Sanionas första avknoppning, Ataxion

Saniona avancerar prekliniska program för jonkanaler för GABA och K+

2014

Saniona börsintroduceras i Stockholm

Sanionas substansbibliotek har växt till mer än 1 000 substanser

2016

Saniona licensierar rättigheter för tesofensine i Mexiko och Argentina till Medix

2017

SAN711 väljs ut för preklinisk utveckling

Saniona avknoppar Scandion Oncology

Caption…

2018

Positiva Fas 2-resultat med Tesomet på Prader-Willis syndrom

Sanionas robusta plattform för läkemedelsupptäckt har växt till ett bibliotek med mer än 20 000 substanser

2019

SAN903 väljs ut för preklinisk utveckling

2020

Positiva Fas 2-resultat med Tesomet på hypotalamisk fetma

2021

Särläkemedelsklassning inom HO och PWS

Kapselformulering av Tesomet framtagen

Fas 1-studie med SAN711 inledd

Fas 2b-studie med Tesomet för hypotalamisk fetma inledd

Fas 2b-studie med Tesomet för Prader-Willis syndrom inledd

022

Fas 1-studien med SAN711 för neuropatisk smärta är framgångsrikt slutförd och programmet är därmed klart för Fas 2

Det prekliniska utvecklingsprogrammet med SAN903 för inflammatorisk tarmsjukdom är framgångsrikt slutfört och därmed är vägen öppen för Fas 1-studier i Europa

Kv7-programmet för epilepsi har avancerat till steget leadoptimering

SAN2219 väljs ut till preklinisk kandidat för epilepsi