OM OSS

Vår Historia

Saniona Icon blue

Saniona är sprunget ur mer än 20 års banbrytande forskning inom jonkanaler.

1

1989–2011

En grupp av ledande jonkanalsforskare bildas

Caption…

2011

Saniona grundas, med avstamp i en avancerad upptäcktsplattform för jonkanaler och ett bibliotek av substanser

2013

Sanionas första avknoppning, Ataxion

Saniona avancerar prekliniska program för jonkanaler för GABA och K+

2014

Saniona börsintroduceras i Stockholm

Sanionas substansbibliotek har växt till mer än 1 000 substanser

2016

Saniona licensierar rättigheter för tesofensine i Mexiko och Argentina till Medix

2017

SAN711 väljs ut för preklinisk utveckling

Saniona avknoppar Scandion Oncology

Caption…

2018

Positiva Fas 2-resultat med Tesomet på Prader-Willis syndrom

Sanionas robusta plattform för läkemedelsupptäckt har växt till ett bibliotek med mer än 20 000 substanser

2019

SAN903 väljs ut för preklinisk utveckling

2020

Positiva Fas 2-resultat med Tesomet på hypotalamisk fetma

2021

Särläkemedelsklassning inom HO och PWS

Kapselformulering av Tesomet framtagen

Fas 1-studie med SAN711 inledd

Fas 2b-studie med Tesomet för hypotalamisk fetma inledd

Fas 2b-studie med Tesomet för Prader-Willis syndrom inledd

2022

Fas 1-studien med SAN711 för neuropatisk smärta är framgångsrikt slutförd och programmet är därmed klart för Fas 2

Det prekliniska utvecklingsprogrammet med SAN903 för inflammatorisk tarmsjukdom är framgångsrikt slutfört och därmed är vägen öppen för Fas 1-studier i Europa

Kv7-programmet för epilepsi har avancerat till steget leadoptimering

SAN2219 väljs ut till preklinisk kandidat för epilepsi

2023

Sanionas samarbetspartner Medix erhåller positivt yttrande om tesofensin

Kv7 väljs som substans för att utse läkemedelskandidat inom epilepsi

SAN2355 väljs som klinisk kandidat

2024

SAN2465 väljs som klinisk kandidat för svår depressiv sjukdom