Investerare

Revisorer

Årsstämman 25 maj 2023 beslutade att välja  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab är revisionsbolag för danska dotterbolag Saniona A/S.

De nuvarande revisorerna ansvariga är:

Saniona AB (Publ)                                                                                   Cecilia Andrén Dorselius, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB