Investerare

Revisorer

Årsstämman 6 maj 2020 beslutade att omvälja Deloitte AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab är revisionsbolag för danska dotterbolag Saniona A/S.

De nuvarande revisorerna ansvariga är:

Saniona AB (Publ)Jeanette Roosberg, Deloitte AB