Integritetspolicy

Saniona Icon blue

Integritetspolicy för Saniona*

(*Saniona avser Saniona AB (publ) och dess dotterföretag Saniona A/S)

Vi välkomnar ditt intresse för Sanionas produkter och tjänster. Saniona kan samla in personuppgifter om besökare genom denna webbplats. Med ”personuppgifter” avser vi uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller på annat sätt kopplas till dig.

Saniona har tagit fram denna integritetspolicy för att ge besökarna en tydlig bild av hur Saniona behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen. Integritetspolicyn förklarar bland annat under vilka omständigheter Saniona samlar in personuppgifter, i vilket syfte personuppgifterna används, den juridiska grunden för Sanionas behandling av dina personuppgifter samt dina rättigheter i samband med behandlade personuppgifter.

Vänligen notera att denna integritetspolicy enbart gäller webbplatsen och att vår webbplats ibland innehåller länkar till webbplatser som inte omfattas av detta dataskyddsåtagande.

Saniona A/S, org. nr. 34049610, och Saniona AB (publ) org. nr. 556962-5345, är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter, vilket innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter samlas in och behandlas. Precis som du anser vi att integritet är viktigt och kommer att skydda dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, inklusive men inte begränsat till EU:s allmänna dataskyddsförordning, mer känd som GDPR.

Den typ av uppgifter vi samlar in när du använder webbplatsen

Som i fallet med de flesta webbplatser samlas följande uppgifter rutinmässigt in under besök på vår webbplats: namnet på din tjänsteleverantör (IP-adress), den webbplats som hänvisade dig till vår webbplats, de sidor du har besökt, vilken typ av webbläsare du har samt datum för och längd på ditt besök.

I situationer där du ombeds ange ytterligare personuppgifter när du använder våra webbplatser och tjänster kommer du att få mer information om vår behandling av personuppgifter för att till fullo förstå vilka personuppgifter Saniona har om dig och hur de används.

Vår grund för att använda dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter i de syften som förklaras i denna policy förlitar vi oss på vårt legitima intresse för att möjliggöra en fungerande webbplats, eller i fall där du särskilt har bett oss att erbjuda dig vissa tjänster och/eller information behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtalet med dig.

Hur vi kan dela uppgifterna vi samlar in samt internationella överföringar

Det är bara de personer inom organisationen som behöver behandla dina personuppgifter i de syften som nämns ovan som har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan behöva lämna dina personuppgifter vidare och ge våra leverantörer och underleverantörer tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för vår räkning, huvudsakligen för att underhålla och ge support till funktionerna på webbplatsen.

Alla överföringar av data utanför EU/EES görs i enlighet med dataskyddslagarna. Våra internationella överföringar av personuppgifter baseras på lagliga dataöverföringsmekanismer i enlighet med GDPR, såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Saniona lagrar dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det är nödvändigt för att erbjuda dig våra tjänster och kunna lösa tvister med andra parter eller vad som i övrigt anses nödvändigt för att göra det möjligt för oss att bedriva verksamhet. Om du har frågor om en särskild lagringstid för vissa typer av personuppgifter vi har om dig, skicka ett mejl till ami@saniona.com.

Säkerhetsåtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att bidra till att dina personuppgifter inte går förlorade och för att skydda dem mot att obehöriga får tillgång till dem. Bland lämpliga säkerhetsåtgärder vi har vidtagit ingår bland annat datakryptering, brandväggar, begränsningar av åtkomsten, säkra privata anslutningar (VPN-anslutningar). Vi ser regelbundet över våra rutiner och säkerhetspolicyer för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina valmöjligheter och rättigheter

Du har rätt att veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar och kan begära att få en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Du kan också invända mot att vissa av dina personuppgifter behandlas och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och få uppgifterna överförda till en annan part med ansvar för behandling av personuppgifter

Om du är missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter kan du anmäla det till Datainspektionen (i Sverige) eller Datatilsynet (i Danmark), som är de tillsynsmyndigheter som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Cookies (kakor)

Vänligen se vår bifogade Cookiepolicy.

Övrig information

Denna integritetspolicy ändrades senast den 8 juni 2018.

Om du har frågor eller kommentarer gällande denna integritetspolicy eller vill veta mer om hur Saniona behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på ami@saniona.com eller på +45 70 705 225. Du kan också använda denna adress: Saniona A/S, Smedeland 26B, DK-2600 Glostrup, Danmark.

 

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Your consent applies to the following domains: saniona.com

COOKIE DECLARATION