Vår Vision

Saniona strävar efter att bli ett ledande biofarmaceutisk företag inom sällsynta sjukdomar med inriktning på  behandlingar av centrala nervsystemet. Sanionas övergripande mål är att identifiera, utveckla och i slutändan kommersialisera sina egna produkter fokuserat på sällsynta sjukdomar där det finns stora medicinska behov. Saniona har också för avsikt att fortsätta att samarbeta och utlicensiera molekyler avsedda för bredare indikationer till andra större läkemedelsföretag.