Vår Vision

Vår vision
Att förbättra livet för patienter med sällsynta sjukdomar världen över genom vetenskaplig innovation.

Vårt uppdrag
Vi drar fördel av vår expertis inom målinriktning mot jonkanaler för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar.