Tesofensine för behandling av fetma

Tesofensine är en monoaminupptagshämmare. Det är en ny kemisk produkt och har inte tidigare varit kommersiellt tillgänglig. Tesofensine kommer att erbjudas i tablettform. Företaget räknar med att erhålla dataexklusivitet, som ger skydd under minst fem år i Mexiko och USA och tio år i Europa efter marknadsgodkännande.

Sanionas samarbetspartner Medix har slutfört en registreringsgrundande Fas 3-studie med tesofensine. Studien uppfyllde de primära behandlingsmålen och i december 2019 rapporterade Saniona at Medix hade lämnat in en NDA-ansökan till det mexikanska läkemedelverket för att få tesofensine godkänt för behandling av patienter med fetma.

Mexico rankas som ett av de länder med högst andel feta människor i världen och uppskattningsvis drygt 70 procent av de 128 miljoner mexikanerna är överviktiga eller feta. 8 av 10 dödsfall orsakas av kroniska, icke-överförbara sjukdomar som har en stark koppling till den överviktiga och feta befolkningen, och de standardiserade siffrorna för dödlighet i diabetes, akut hjärtinfarkt och högt blodtryck ökar dramatiskt. År 2012 var diabetes, i kombination med fetma, den största enskilda dödsorsaken i Mexiko. Enligt Medix är den mexikanska marknaden för receptbelagda läkemedel för behandling av fetma värd runt 200 miljoner USD, varav Medix innehar omkring 50 procent av volymen och värdet. Den befintliga marknaden för receptbelagda läkemedel för behandling av fetma i Mexiko domineras av äldra generiska läkemedel. Tesofensine anses vara mer verkningsfullt och tolereras bättre än befintliga tillgängliga produkter.

I februari 2016 inledde Saniona ett samarbete med Medix för utveckling och kommersialisering av tesofensine och Tesomet i Mexiko och Argentina. Medix innehar en exklusiv licens för att kommersialisera tesofensine i Mexiko och Argentina, medan Saniona har rätt till milstolpsbetalningar och tvåsiffrig royalty från produktförsäljningen. Saniona behåller alla rättigheter till tesofensine och Tesomet inklusive de exklusiva rättigheterna att använda kliniska data utvecklad av Medix, i resten av världen.

Medix är ett mexikanskt läkemedelsbolag grundat 1956 och som främst inriktar sig på behandling av övervikt och fetma. I Mexiko är bolaget marknadsledande för behandling av övervikt och fetma och erbjuder den mest omfattande produkt- och servicelinjen i landet. Medix ledande produkt för behandling av övervikt och fetma är bland de tio främsta läkemedlen i Mexiko. Medix har fått flera erkännanden för sitt sociala ansvar genom sitt deltagande i filantropiska program till förmån för den mexikanska befolkningen och för dess utbildningsinsatser som omfattar tusentals läkare i Mexiko. Företaget har dotterföretag i Argentina och ett urval andra länder i Sydamerika.