Pipeline

Produkt eller Forskningsområde

Indikation

Preklinisk forskning Preklinisk utveckling Klinisk fas 1 Klinisk fas 2 Klinisk fas 3

Tesofensine monotherapy

Fetma

Tesomet

Typ 2-diabetes

Prader-Willis syndrom

NS2359

Kokainberoende

Cadent Therapeutics

Ataxi

GABAA a2/a3

Neuropatisk smärta

Boehringer Ingelheim

Schizofreni

IK

Inflammation, IBD

Proximagen

Neurologiska sjukdomar

Nikotinerga α6

Parkinsons sjukdom

Förutom den aktiva pipeline som visas ovan, har Saniona en rad forskningstillgångar samt klinisk-fas-tillgångar lämpliga för partnerskap eller spin-out.