Slide background

- gör det möjligt att utveckla Saniona till ett fas 2-företag på mycket kort tid

Det nya avtalet angående tesofensine

Slide background

av världsklass, forskningssite av hög internationell standard och 9 aktiva läkemedelsprojekt

Saniona har forskningsteam

Träffa oss

Vår pipeline

Vi har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas 1.

Läs mer om Sanionas pipeline

Sanionas nyhetsbrev och Investerarbrevet.se

Investerare och andra intressenter som önskar prenumerera på Sanionas nyhetsbrev och Investerarbrevet.se kan anmäla sitt intresse genom att klicka på följande länkar:

Klicka här för att prenumerera på Sanionas nyhetsbrev