Slide background

och utvecklingsbolag med låg burn rate och höga ambitioner

Saniona är ett forsknings-

Slide background

av världsklass, forskningssite av hög internationell standard och 15 läkemedelsprojekt

Saniona har forskningsteam

Slide background

med de välrenommerade bolagen Pfizer, Janssen och Atlas Ventures

Saniona har etablerat samarbeten

Saniona har forskningsteam av världsklass

Saniona har etablerat samarbeten med de välrenommerade bolagen Pfizer, Janssen och Atlas Ventures.

Etablerade nätverk, uppbyggda under 25 år, finns för att kunna få ytterligare samarbeten på plats