Slide background

- gör det möjligt att utveckla Saniona till ett fas 2-företag på mycket kort tid

Det nya avtalet angående tesofensine

Slide background

av världsklass, forskningssite av hög internationell standard och 15 läkemedelsprojekt

Saniona har forskningsteam

Träffa oss

 • 6/10 – Umeå: Investorträff med Aktiespararna och AktieTorget
  Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå, kl. 19.30
 • 7/10 – Sundsvall: Investorträff med Aktiespararna och AktieTorget
  Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall, kl. 19.50
 • 8/10 – Stockholm: Investorträff med Erik Penser Bankaktiebolag,
  Biblioteksgatan 9 klockan 17.30.
  Anmälan sker till: seminarium@penser.se. OSA senast 6 oktober 2015

VD kommenterar

Under 2014 har vi skördat framgång efter framgång. Tillsammans med våra partners, i vår spin-out och i interna projekt. Speciellt glädjande är det att vi före tidplan kan starta den interna prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten AN363 med målet att initiera kliniska fas 1-studier redan under fjärde kvartalet 2015. Vi står starkt rustade inför kommande år”, säger Jørgen Drejer, VD i Saniona AB.

VD kommenterar

Vår pipeline

Vi har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas 1.

Läs mer om Sanionas pipeline