Slide background

- gör det möjligt att utveckla Saniona till ett fas 2-företag på mycket kort tid

Det nya avtalet angående tesofensine

Slide background

av världsklass, forskningssite av hög internationell standard och 15 läkemedelsprojekt

Saniona har forskningsteam

Slide background

med de välrenommerade bolagen Pfizer, Janssen och Atlas Ventures

Saniona har etablerat samarbeten

Träffa oss

  • Sep 9-10 – Stockholm – Nordic Life Science Days
  • Sep 9-10 – Geneva – European Neurotech Investing and Partnering Summit 2015
  • Sep 22 – København – Aktiedagen
  • Nov 2-4 – München – BioEurope
  • Jan 10-14 – San Francisco – JP Morgan

VD kommenterar

Under 2014 har vi skördat framgång efter framgång. Tillsammans med våra partners, i vår spin-out och i interna projekt. Speciellt glädjande är det att vi före tidplan kan starta den interna prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten AN363 med målet att initiera kliniska fas 1-studier redan under fjärde kvartalet 2015. Vi står starkt rustade inför kommande år”, säger Jørgen Drejer, VD i Saniona AB.

VD kommenterar

Vår pipeline

Vi har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas 1.

Läs mer om Sanionas pipeline