Slide background

- gör det möjligt att utveckla Saniona till ett fas 2-företag på mycket kort tid

Det nya avtalet angående tesofensine

Slide background

av världsklass, forskningssite av hög internationell standard och 15 läkemedelsprojekt

Saniona har forskningsteam

Träffa oss

  • Nov 17 Kolding – InvestorDagen – Danks Aktionærforening
  • Nov 26 Lund, Medicon Village – Øresunddagen – Financial Hearings
  • Jan 10-14 San Francisco – JP Morgan

VD kommenterar

Under 2014 har vi skördat framgång efter framgång. Tillsammans med våra partners, i vår spin-out och i interna projekt. Speciellt glädjande är det att vi före tidplan kan starta den interna prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten AN363 med målet att initiera kliniska fas 1-studier redan under fjärde kvartalet 2015. Vi står starkt rustade inför kommande år”, säger Jørgen Drejer, VD i Saniona AB.

VD kommenterar

Vår pipeline

Vi har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas 1.

Läs mer om Sanionas pipeline