PATIENTER & VÅRDGIVARE

Saniona som patientförespråkare

Saniona Icon blue

Saniona som patientförespråkare

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över.

PATIENTEN SOM SAMARBETSPARTNER

Vår passion att hjälpa patienter ligger inprogrammerad i vårt DNA. Det är därför en av de viktigaste delarna i vår verksamhet är Sanionas team för patientförespråkande, vars främsta uppgift är att patienterna och dess anhörigas röster formar bolaget. För att kunna ge patienter med sällsynta sjukdomar världen över ett bättre liv genom vetenskaplig innovation lyssnar vi på patienter, vårdgivare och intresseorganisationer, lär oss av deras erfarenheter och samverkar med dem i enlighet med våra grundläggande värderingar.

Människan först

Vi involverar och inkluderar patienter och deras anhöriga i varje steg av utvecklingsprocessen globalt och rättvist – från utformningen av våra studier till leveransen av våra läkemedel.

Innovation som gör skillnad

Vi engagerar oss i samarbete med patientgrupper genom initiativ som är meningsfulla för och påverkar patienter och anhöriga – och därmed även Saniona.

Integritet, alltid

Vi arbetar enligt gällande riktlinjer, etiskt och öppet med respekt för organisationers, individers och familjers integritet.

Välkommen till Sanionas patientförespråkande. Om du har några frågor, tveka inte att kontaka mig.

KARIN SANDAGER NIELSEN

Chief Scientific Officer

advocacy@saniona.com