OM OSS

Engagemang för Mångfald

Saniona Icon blue

Sanionas Engagemang för Mångfald

Ett av Sanionas kärnvärden är att sätta människan först. För oss betyder det att vi bemöter alla människor med vänlighet, respekt och på lika villkor. Alla våra anställda runtom i världen, med sina respektive olikheter i fråga om bakgrund, ras, etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, religion, ålder, könsidentitet, sexuell läggning, förmågor och livserfarenheter, bidrar med unika perspektiv som vi värdesätter. Genom att välkomna våra inbördes olikheter främjar vi en mångfald av idéer och kreativitet, vilket är en förutsättning för att kunna förverkliga vår vision – att göra livet bättre för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. Det är dessutom det enda rätta att göra.

Det är varje medarbetares ansvar och privilegium att vara med och samskapa en rättvis och inkluderande kultur som hyllar mångfalden. Det innebär att Sanionas resa innefattar initiativ som involverar hela företaget och vars framgång är beroende av våra gemensamma ansträngningar. Det finns tre grundpelare för vårt arbete: 1) skapa en miljö präglad av opartiskhet och medvetenhet om kulturen, 2) se till att det finns en mångfald på alla nivåer i företaget, och 3) främja mångfald i externa och tredje parters initiativ. Vårt engagemang för jämlikhet, inkluderande och mångfald är inte ett mål som kan bockas av, utan en ständigt pågående strävan där vi alltid kan bli ännu bättre, och vi kommer att följa upp och rapportera de framsteg vi gör för att maximera möjligheten till insyn och ansvarighet.