SAN711 för behandling av sällsynta neuropatisk smärta och klåda störningar

SAN711 är den första molekylen i sitt slag (first-in-class) med en unik profil som verkar på receptorerna för GABA, den huvudsakliga hämmande signaleringsmediatorn i nervsystemet. Den är specifikt utformat för att normalisera avvikande aktivitet förknippad med sällsynta former av neuropatisk smärta, såsom Burning Mouth Syndrome eller sällsynta former av svårbehandlad neuropatiska klåda, såsom prurigo nodularis och brachioradial pruritus. Samtliga är sällsynta tillstånd där det inte finns någon effektiv behandling vilket leder till försämrad livskvalitet för de drabbade patienterna. SAN711 är en ny kemisk substans som täcks av en nyligen inlämnad patentansökan som kan ge patentskydd fram till 2038.

SAN711 fungerar selektivt på receptorer som innehåller GABAA α3-proteiner utan att verka på de andra huvudsakliga GABAA-receptorerna, vilket gör SAN711 till den första molekylen med denna unika profil. Det innebär att SAN711 kan reglera kroppens egen smärt- och klådareglerande system i ryggmärgen utan att ge biverkningar. Detta koncept har stöd i prekliniska studier av substansen.