Målklasser

GABAA-receptorer

Profiler:
Subtypsselektivitet
Allosteriska modulatorer
Nya verkningsmekanismer
Nya bindningsställen
Indikationer:
Kronisk smärta
Kronisk klåda
Ångest
Autism
Exempel:
GABAA α2-3-selektiva positiva allosteriska modulatorer: en ny strategi för behandling av neuropatisk smärta
 

Nikotinerga acetylkolin-receptorer

Profiler:
Subtypsselektivitet
Agonister
Allosteriska modulatorer
Indikationer:
Parkinsons sjukdom Kognitionsnedsättning
Alzheimers sjukdom
Schizofreni
Exempel:
Nikotinerga α6-selektiva positiva allosteriska modulatorer: en ny strategi för behandling av Parkinsons sjukdom
 

Kalcium-aktiverade kaliumkanaler

Profiler:
Subtypsselektivitet
Aktivatorer
Allosteriska modulatorer
Inhibitorer
Indikationer:
Ataxi
Inflammation
Bipolär sjukdom
Exempel:
K-kanalsaktivatorer för ataxi