Sanionas kapacitet

Saniona har ett erfaret team för läkemedelsupptäckt som tillsammans har arbetat i över 10 år med jonkanalsprogram.

Vår integrerade plattformar täcker alla aspekter som krävs för modern läkemedelsupptäckt och sammanför medicinsk kemi, ADME och kompetens inom in vitro- och in vivo-farmakologi.

Vi har byggt upp ett stort professionellt nätverk och samarbetar med partner både inom industri och akademi om jonkanalsprogram.