Plattform

Jonkanaler är en unik klass av proteiner som möjliggör och reglerar passage av laddade joner över cellmembran. Aktivering av jonkanaler kan både modulera potentialskillnaden över cellmembranet via den elektriska laddning som bärs av jonerna samt tillåta rekrytering av specifika joner till intracellulära mål. Jonkanalernas samordnade öppning och stängning styr aktiviteten hos alla exciterbara celler, bland annat nervcelle och därmed även hjärnans och immunsystemets funktion.

Sanionas tekniska plattform gör det möjligt att undersöka alla typer av läkemedelskandidater som är riktad på jonkanaler. Vi har valt att inrikta vår forskning primärt på tre typer av jonkanaler: GABAA-receptorer, nikotinerga acetylkolinreceptorer och kalciumaktiverade kaliumkanaler