Tesofensine för behandling av fetma

Tesofensine är en monoaminupptagshämmare inriktad på behandling av fetma. Tesofensine har utvärderats i Fas 1- och 2-studier med försökspersoner i syfte att undersöka behandlingspotentialen i fråga om fetma, Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Tesofensine visade på effektiva viktminskningseffekter i Fas 2-studier med överviktiga patienter. Tesofensine har testats på mer än 1300 patienter och studierna har visat att tesofensine generellt sätt har tolererats väl.

I februari 2016 inledde Saniona ett samarbete med Medix för utveckling och kommersialisering av Tesofensine och Tesomet i Mexiko och Argentina. Medix har exklusiva rättigheter att utveckla och kommersialisera Tesofensine och Tesomet i de två länderna och kommer att finansiera och ansvara för den kliniska utvecklingen och regulatoriska ansökningar. Enligt Medix är den mexikanska marknaden för receptbelagda läkemedel för behandling av fetma runt 250 miljoner USD. I augusti 2017 inledde Medix en klinisk Fas 3-studie med Tesofensine på mexikanska patienter som lider av fetma. Topline resultat rapporterades i december 2018 och visade att primär och sekundär behandlingsmålen uppnåddes i denna registreringsgrundande fas 3-studie mot fetma.

Medix avser också att initiera kliniska Fas 2- och Fas 3-studier med Tesomet, som anses ha ytterligare fördelar för vissa patientgrupper och som potentiellt kan expandera marknaden för fetma och dess följdsjukdomar såsom typ 2-diabetes.

Saniona behåller alla rättigheter till Tesofensine och Tesomet inklusive de exklusiva rättigheterna att använda klinisk data utvecklad av Medix i resten av världen. Medix kommer att betala regulatoriska milstolpesbetalningar och tvåsiffriga royalties på produktförsäljning till Saniona.

Productos Medix, S.A de S.V (“Medix”) är ett mexikanskt läkemedelsbolag etablerat 1956. Verksamheten är främst inriktad på behandling av övervikt och fetma. I Mexiko är bolaget marknadsledande för behandling av övervikt och fetma och erbjuder den mest omfattande produkt- och servicelinjen i landet. Medix ledande produkt för behandling av övervikt och fetma är bland de tio främsta läkemedlen i Mexiko. Medix har fått flera erkännanden för sitt sociala ansvar genom sitt deltagande i filantropiska program till förmån för den mexikanska befolkningen och för dess utbildningsinsatser som omfattar tusentals läkare i Mexiko. Företaget har dotterbolag i Argentina och ett urval andra länder i Sydamerika.