SAN903 för behandling av autoimmuna störningar

SAN903 hämmar IK kaliumkanalen (även känd som KCa3.1, kodad av genen KCNN4), vilket är viktigt för att kontrollera immuncellsfunktioner. En exakt farmakologisk modulering av IK-kanalen kan således behandla sjukdomar som involverar överaktiva eller försvagade immunreaktioner, såsom inflammatoriska tarmsjukdomar och potentiellt även reumatisk artrit och multipel skleros. Saniona bedömer att SAN903 är den första jonkanalmodulatorn som utvecklats för IBD och blir därmed förstklassig. SAN903 kan också ha potential att behandla en sällsynt medfödd blodsjukdom som kallas ärftlig xerocytos (HX), som orsakas av mutationer i IK-kanalen. SAN903 har utmärkt ”freedom-to-operate” och ”composition-of-matter”-skydd fram till 2039.

I Juli 2019 valde Saniona SAN903 för preklinisk utveckling.

Inflammatorisk tarmsjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en grupp inflammatoriska tillstånd i tjocktarmen och tunntarmen. Mer än 3,5 miljoner patienter är diagnosticerade med IBD (kolit och Crohns patienter) i Europa och USA. Utbredningen och förekomsten av IBD ökar över hela världen, särskilt i länder med en etablerad eller nyupptagen västerländsk livsstil.

Marknaden för antiinflammatoriska behandlingar i IBD var över 5,9 miljarder dollar 2014. IBD-patienter kräver underhållsbehandling samt frekventa ingrepp med starkt immundämpande läkemedel som har många biverkningar. De anti-IBD-läkemedel som används idag är antiinflammatoriska (5-ASAs, steroider), allmänt immundämpande (azathioprin, 6-merkaptopurin) eller biologer som riktar specifika cytokiner / integriner (t.ex. infliximab, ustekinomab, vedolizumab) samt JAK hämmare (t.ex. tofacitinib). Trots medicinering upplever IBD-patienter ofta en gradvis försämring av sitt tillstånd på grund av kroniska fibrotiska förändringar i tarmen. Det kan i sin tur leda till livshotande skador som måste lösas genom akut tarmförkortning. Det finns prekliniska studier som visar att SAN903-mekanismen både kan minska den pågående tarminflammationen och minska kroniska komplikationer utan de biverkningar som observerats med traditionella IBD-läkemedel.