SAN711 för behandling av sällsynta neuropatisk smärta och klåda störningar

SAN711 är en förstklassig molekyl med en unik profil. Det är specifikt utformat för att normalisera avvikande aktivitet förknippad med sällsynta neuropatiska smärtstörningar, såsom Burning Mouth Syndrome eller sällsynta svårbehandlad neuropatiska klåda störningar, såsom prurigo nodularis och brachioradial pruritus; alla sällsynta tillstånd där det inte finns någon effektiv behandling i dag och vilket leder till dålig livskvalitet för de drabbade patienterna. SAN711 är en ny kemisk substans som täcks av en nyligen inlämnad patentansökan som kan ge patentskydd fram till 2038.

Läkemedelskandidaten SAN711 verkar på receptorerna för GABA, den huvudsakliga hämmande signalmedlaren i nervsystemet. Det fungerar selektivt på receptorer som innehåller GABAA α3-proteiner utan att verka på de huvudsakliga GABAA-receptorerna, vilket gör SAN711 till den första molekylen med denna unika profil. Detta innebär att SAN711 kan modulera kroppens egen smärta och klåda reglerande system i ryggmärgen utan att orsaka biverkningar. Detta koncept har stöttats av prekliniska studier med SAN711.