SAN711 för behandling av kronisk klåda och neuropatisk smärta

SAN711 är en förstklassig smärt- och klådlindrande substans som har potential att bli ett första linjens behandlingsalternativ för smärtlindring hos patienter som lider av obehandlad neuropatisk smärta eller klåda, antingen som fristående behandling eller som tilläggsmedicin till existerande suboptimala behandlingar. SAN711 verkar på receptorerna för GABA, den huvudsakliga hämmande signaleringsmediatorn i nervsystemet. SAN711 fungerar selektivt på receptorer innehållande GABAA α3-proteinerna utan effekt på de huvudsakliga GABAA-receptorerna. Det innebär att SAN711 kan reglera kroppens egna smärt- och klådareglerande system i ryggmärgen utan att ge oönskade biverkningar. Detta koncept har stöd i prekliniska studier av substansen. SAN711 är en ny kemisk substans och Saniona har lämnat in en ansökan om substanspatent som kan ge patentskydd fram till 2038.

I februari 2019 slutförde Saniona framgångsrikt den prekliniska utvecklingen av SAN711, och programmet är nu redo för kliniska Fas 1-prövningar.

Kronisk klåda/pruritus

Pruritus eller klåda är det mest förekommande symtomet inom hudsjukdomar, inklusive atopisk dermatit, urtikaria och psoriasis. Pruritus definieras ofta som en obehaglig känsla förknippad med lusten att klia och minskar livskvaliteten signifikant hos de drabbade individerna. Med en livstidsprevalens på upp till 22 procent och en hög grad av terapeutiska misslyckanden på grund av suboptimala behandlingsalternativ, innebär kronisk klåda en betydande socioekonomisk börda. Antihistaminer har traditionellt varit ett första linjens behandlingsalternativ för de flesta pruritiska tillstånd trots låg effekt i det stora antalet pruritiska sjukdomar som kännetecknas av histamin-oberoende pruritus. Vissa systemiska sjukdomar har länge varit kända för att orsaka klåda som sträcker sig i intensitet från en mild irritation till ett svårt och invalidiserade tillstånd. Generellt sett, kan pruritus klassificeras i följande kategorier baserat på den underliggande orsakssjukdomen: renal pruritus, kolestatisk pruritus, hematologisk pruritus, endokrinklåda, klåda relaterad till malignitet och idiopatisk generaliserad pruritus. Den globala och kombinerade marknaden för behandling av atopisk dermatit och psoriasis uppgår till cirka 10 miljarder USD och förväntas dubblas de kommande tio åren.

Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta orsakas av skada eller sjukdom som påverkar det centrala eller perifera nervsystemet, exempelvis diabetes, varicella zoster (bältros), cancer och HIV, av mekaniska skador och trauma eller av läkemedelsanvändning, exempelvis strålbehandling. Neuropatisk smärta är ofta kronisk, obotlig och välkänt svårbehandlad. Enligt branschens uppskattningar lider cirka 40 miljoner människor på de sju största marknaderna av neuropatisk smärta. Bland vanliga indikationer finns kronisk smärta i ländryggen, smärtsam diabetesneuropati, postherpetisk neuralgi (orsakad av bältros), neuropatisk cancersmärta och HIV-relaterad neuropatisk smärta. Välkända värktabletter som Aspirin®, Panodil® och ibuprofen har ingen eller liten effekt på neuropatisk smärta. Bortsett från narkotiska smärtstillande medel (där toleransutveckling är ytterligare en komplikation), behandlas patienter vanligtvis med läkemedel som utvecklats för andra indikationer, till exempel antiepileptika och antidepressiva medel. Dessutom har de läkemedel som används i dag ofta stora och dosbegränsande biverkningar som sömnighet, yrsel och dåsighet. Marknaden för neuropatisk smärta beräknas vara värd omkring 6 miljarder USD där ett antiepileptiskt läkemedel för närvarande är marknadsledande. Det uppskattas att cirka 40–60 procent av de behandlade patienterna inte svarar på existerande läkemedel och att de som gör det endast får partiell smärtlindring, vilket innebär ett betydande medicinskt behov av effektivare behandlingar.