Kv7-program för behandling av epilepsi, smärta och urininkontinens

Kv7-familjen av kaliumkanaler består av fem medlemmar (Kv7.1-5). Kv7.2-5 uttrycks i många neuroner där de ger upphov till spänningsberoende kaliumströmmar med långsam aktiveringskinetik, ingen inaktivering vid depolarisation, och en komplex modulering av olika neurotransmittorer, inklusive acetylkolin via muskarinreceptorer - varför dessa kanaler kallas M-strömmar. M-strömmen bidrar till att sätta den neuronala membranpotentialen och har ett starkt inflytande på membranens excitabilitet genom att fungera som en broms och begränsa neuronal avfyrningsfrekvens. Kända mutationer i Kv7-subenheterna är involverade i humana patologier, såsom QT-syndrom (Kv7.1), epilepsi (Kv7.2 och Kv7.3) och dövhet (Kv7.4), vilket belyser dessa kanalers inblandning i en rad olika fysiologiska funktioner. På senare tid har Kv7.4 and Kv7.5 kanaler också visat sig vara inblandade i reglering av glattmuskelfunktion, där de bidrar till att sätta kontraktilståndet för dessa celler. Således erbjuder Kv7-familjen ett unikt mål för behandling av en serie allvarliga patologier.

På Saniona fokuserar våra Kv7 kanalaktivatorprogram på att utveckla effektiva nya behandlingar för neurologiska sjukdomar, såsom behandlingsresistent partiell epilepsi och olika smärtstörningar. Vidare har vi visat att Kv7-kanalaktivatorer också är mycket effektiva för att slappna av överaktiva blåsans glattmuskelceller, en kännetecken för urininkontinens (UI). Därför syftar ett av våra Kv7-kanalaktivatorprogram till att hitta nya behandlingsalternativ för patienter som lider av UI, som för närvarande inte behandlas optimalt, och smärtstillande blåsesyndrom (PBS), vilket är utan några dedikerade behandlingsalternativ.

Våra Kv7 program är i sen preklinisk forskningsfas.