IK program för behandling av inflammatoriska sjukdomar

IK-kaliumkanalen (känd som KCa3.1 och kodad av genen KCNN4) är mycket viktig för att kontrollera immuncellsfunktioner både i perifera vävnader och i hjärnan. En exakt farmakologisk modulering av IK-kanalen kan således användas för behandling av multipla sjukdomar som involverar överaktiva eller fördröjda immunologiska reaktioner, såsom dämpning av autoimmuna sjukdomar som reumatisk artrit och multipel skleros, förebyggande av organavstötning efter transplantation och lindring av hjärnskador efter en strokehändelse.

Vår senaste forskning har identifierat nya proprietära IK-kanalhämmare, som effektivt styr tarminflammationen och som kan användas för behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Prevalensen och incidensen av IBD är allt större globalt, och framför allt i länder som har en västerländsk livsstil eller i processen för anpassning till denna. Tyvärr hanteras IBD inte väl och kräver frekventa ingrepp med stark systemisk antiinflammatorisk behandling (steroider, läkemedel mot cancerformer, cytokin-neutraliserande antikroppar) med många biverkningar. Förutom detta står IBD-patienter ofta inför en gradvis försämring av deras tillstånd på grund av kroniska fibrotiska förändringar, vilket kan leda till livshotande hinder som endast kan lösas genom akut tarmförkortning. Det finns prekliniskt bevis på att IK-inhibering både minskar pågående tarminflammation och kan ha en oberoende effekt på sjukdomens kroniska komplikationer utan att ha någon av de biverkningar som erhållits med traditionella IBD läkemedel.

Saniona håller på att utföra ett slutligt kandidatval för preklinisk utveckling. Läkemedlet kommer sannolikt att vara det första jonkanalmodulatormediet för IBD (first-in-class).