IK programmet för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom

IK-kanalsblockerare representerar en potentiell ny ”first in class”-antiinflammatorisk behandling mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). I prekliniska kolitmodeller har selektiva IK-kanalsblockerare (inklusive AN346) visat påtaglig aktivitet i olika djurarter. T-cellsaktiviteten regleras genom modulering av IK-kanaler som regleras upp i aktiverade T-celler och genererar drivkraften under aktivering och proliferation av Th-celler. Blockering av IK-kanaler är därför en ny potentiell behandlingsstrategi för behandling av perifera autoimmuna/inflammatoriska indikationer som IBD, reumatoid artrit, fibros och centrala neuroinflammatoriska sjukdomar som multipel skleros. Programmet är i sen preklinisk forskningsfas.