SK programmet för behandling av ataxi och essentiell tremor

Saniona och Cadent Therapeutics samarbetar med att utveckla aktivatorer av kalciumaktiverade kaliumkanaler (SK-kanaler) för behandling av de neurologiska rörelsestörningar, essentiell tremor och ataxi. Essentiell tremor är bland de vanligaste neurologiska rörelsestörningar som orsakar handskakning, medan ataxi är en generisk beteckning för en grupp av sällsynta sjukdomar med både spontan och ärftliga ursprung som kännetecknas av allvarliga samordningsproblem. Båda tillstånden är orsakade av dysfunktion eller degenerering av cerebellum - hjärnans koordinationscenter. Ataxipatienter upplever svårigheter att gå, tala och utföra dagliga aktiviteter, vilket allvarligt påverkar både livskvaliteten och livslängden. SK-aktivatorprogrammet representerar den första riktade behandlingsmöjligheten för dessa grovt underskattade patientpopulationer. Programmet är i preklinisk utveckling.