SK programmet för behandling av ataxi och essentiell tremor

Saniona och Cadent Therapeutics samarbetar med att utveckla aktivatorer av kalciumaktiverade kaliumkanaler (SK-kanaler) för behandling av de neurologiska rörelsestörningar, essentiell tremor och ataxi. Essentiell tremor är bland de vanligaste neurologiska rörelsestörningar som orsakar handskakning, medan ataxi är en generisk beteckning för en grupp av sällsynta sjukdomar med både spontan och ärftliga ursprung som kännetecknas av allvarliga samordningsproblem. För patienter med spinocerebellär ataxi (SCA) och essentiell tremor har neuronernas impulsmönster i cerebellum blivit oregelbunden, vilket resulterar i förlust av motorisk styrning som påverkar rörlighet och finmotorisk funktion.

CAD-1883 har upptäckts i forskningssamarbetet med Cadent Therapeutics. Genom att ändra kalciumkänsligheten hos SK-kanaler, får CAD-1883 kaliumströmmen att flöda vid lägre kalciumkoncentrationer, vilket möjligen återställer neuronernas impulsmönster och förbättrar den motoriska funktionen.

För närvarande pågår en klinisk fas 1-studie med CAD-1883 för behandling av spinocerebellär ataxi och essentiell tremor.