Boehringer Ingelheim programmet för behandling av schizofreni

Saniona har ingått ett forsknings- och utvecklingssamarbete med Boehringer Ingelheim. Samarbetet fokuserar på forskning av nya småmolekylära läkemedel som kan vara i stånd att återställa hjärnans nätverksaktivitet hos patienter med schizofreni. Genom att kombinera Saniona expertis inom jonkanaler och tillhörande teknikplattformar med Boehringer Ingelheims forsknings- och utvecklingsverksamhet, har vi möjlighet att hitta och utveckla nya behandlingsalternativ för schizofreni. Programmet är i sen preklinisk forskningsfas.