Boehringer Ingelheim programmet för behandling av schizofreni

Saniona ingick ett forsknings- och utvecklingssamarbete gällande läkemedel med Boehringer Ingelheim under 2016. Samarbetet fokuserar på forskning inom nya småmolekylära läkemedel som kan ha förmågan att återställa hjärnans nätverksaktivitet hos patienter med schizofreni. Genom att kombinera Sanionas expertis inom jonkanaler och tillhörande teknikplattformar med Boehringer Ingelheims expertkunnande inom både forskning och klinisk utvecklingsverksamhet samt marknadsföring av läkemedel, har vi möjlighet att ta fram nya behandlingsalternativ för schizofreni. 

I juli 2018 valde Boehringer Ingelheim den första kandidaten till preklinisk och klinisk utveckling inom ramen för Sanionas och Boehringer Ingelheims samarbete gällande schizofreni. 

Programmet är i preklinisk utvecklingsfas.