Boehringer Ingelheim programmet för behandling av schizofreni

Saniona ingick ett forsknings- och utvecklingssamarbete gällande läkemedel med Boehringer Ingelheim under 2016. Samarbetet fokuserar på forskning inom nya småmolekylära läkemedel som kan ha förmågan att återställa hjärnans nätverksaktivitet hos patienter med schizofreni. Genom att kombinera Sanionas expertis inom jonkanaler och tillhörande teknikplattformar med Boehringer Ingelheims expertkunnande inom både forskning och klinisk utvecklingsverksamhet samt marknadsföring av läkemedel, har vi möjlighet att ta fram nya behandlingsalternativ för schizofreni. Saniona får forskningsfinansiering under den gemensamma forskningsperioden och upp till 90 miljoner € i milstolpsbetalningar. Vidare är Saniona berättigade till royalties på den globala nettoförsäljningen av produkter som utvecklas som ett resultat av samarbetet.

I juli 2018 valde Boehringer Ingelheim den första kandidaten till preklinisk och klinisk utveckling inom ramen för Sanionas och Boehringer Ingelheims samarbete. 

Programmet är i preklinisk utvecklingsfas.

Boehringer Ingelheim GmbH (”Boehringer Ingelheim”) grundades 1885 och är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Fokus i det familjeägda företaget är på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av nya läkemedel med högt terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.