Boehringer Ingelheim samarbete för behandling av schizofreni

Saniona och Boehringer Ingelheim GmbH (”Boehringer Ingelheim”) har samarbetat om utvecklingen av nya småmolekylära läkemedel för att återställa hjärnans nätverksaktivitet hos patienter med schizofreni. Genom att kombinera Sanionas expertis inom jonkanaler och tillhörande teknikplattformar med Boehringer Ingelheims expertkunnande inom både forskning och klinisk utveckling samt marknadsföring, har vi möjlighet att ta fram nya behandlingsalternativ för schizofreni.

I juli 2018 valde Boehringer Ingelheim ut den första läkemedelskandidaten for preklinisk och klinisk utveckling, vilket utlöste en milstolpsbetalning om 4 miljoner euro till Saniona. Programmet är i preklinisk utvecklingsfas och Boehringer Ingelheim förbereder den ledande läkemedelskandidaten för kliniska studier.

Boehringer Ingelheim ansvarar för den prekliniska och kliniska utvecklingen och innehar de globala kommersiella rättigheterna. Saniona är berättigade till upp till 90 miljoner euro i milstolpsbetalningar och royalty på den globala nettoförsäljningen av eventuella produkter som kommersialiseras som ett resultat av samarbetet. Per december 2018 hade Saniona erhållit sammanlagt 9 miljoner euro inom ramen för samarbetet.

Boehringer Ingelheim grundades 1885 och är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Fokus i det familjeägda företaget är på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av nya läkemedel med högt terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.