BenevolentAI programmet för behandling av neurologiska sjukdomar

Saniona och BenevolentAI arbetar tillsammans i ett forsknings och utvecklingssamarbete. Samarbetet fokuserar på forskning på nya småmolekylära läkemedel, med hjälp av Sanionas expertis inom jonkanaler och relaterade teknologier. Programmet är i sen preklinisk forskningsfas.