Pipeline

Produkt

Indikation

Preklinisk Klinisk fas 1 Klinisk fas 2 Klinisk fas 3 Registrering
Proprietär klinisk utveckling

Tesomet

Prader-Willis syndrom

Hypothalamisk fetma

Metaboliska sjukdomar

SAN711

Neuropatisk klåda och smärta

Partnered klinisk utveckling

Tesofensine

Fetma

NS2359

Kokainberoende

CAD-1883

Essentiell tremor

Spinocerebellär ataxi

Ej offentliggjord

Schizofreni

Avslutad

Pågående

I planering