Pipeline

Produkt

Indikation

Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Registrering
Intern klinisk utveckling

Tesomet

Prader-Willys syndrom

Hypotalamisk fetma

Metaboliska sjukdomar

SAN711

Neuropatisk smärta och klåda

Partnerad klinisk utveckling

Tesofensine

Fetma

NS2359

Kokainberoende

CAD-1883

Essentiell tremor

Spinocerebellär ataxi

Ej offentliggjord

Schizofreni

Avslutad

Pågående

I planering