Pipeline

Produkt eller Forskningsområde

Indikation

Preklinisk forskning Preklinisk utveckling Klinisk fas 1 Klinisk fas 2 Klinisk fas 3

Tesofensine monotherapy

Fetma

Tesomet

Typ 2-diabetes

Prader-Willis syndrom

NS2359

Kokainberoende

CAD-1883

Ataxi och essentiell tremor

SAN711

Neuropatisk smärta och klåda

BI - ej offentliggjord

Schizofreni

IK

Inflammation, IBD

Kv7

Smärta, epilepsi och UI

Nikotinerga α6

Parkinsons sjukdom

Förutom den aktiva pipeline som visas ovan, har Saniona en rad forskningstillgångar samt klinisk-fas-tillgångar lämpliga för partnerskap eller spin-out.