Treatment Research Center (TRC) vid University of Pennsylvania – behandling av kokainberoende

Treatment Research Center (”TRC”) är en öppenmedicinsk behandlingsklinik som är en del av PENN/VA Center for the Studies of Addiction (CSA). TRC har en modern behandlingsanläggning med ett fullt certifierat kliniskt laboratorium och en toppmodern datahanteringsenhet. De ansvariga forskarna har varit ledande inom missbruksforskning i över 35 år och på centret finns även mycket erfarna läkare och forskarassistenter. TRC driver en uppsökande verksamhet och ett etablerat nätverk för kokainberoende. Centret screenar runt 250 kokainberoende patienter per år varav cirka 100 patienter väljs ut för medverkan i forskningen. TRC erbjuder en omfattande biopsykosocial utvärdering i förhållande till kliniska program som inkluderar fysisk undersökning och EKG, en öppenvårdsavgiftnings- och stabiliseringsenhet, och dagliga individ- och gruppterapisessioner som görs tillgängliga för patienter som är berättigade till en av behandlings- och forskningsstudierna.

I juni 2015 beviljade Saniona TRC rätt att utföra en klinisk Fas 2-studie på bolagets substans NS2359. TRC har ansökt om offentlig finansiering och bidrag för att finansiera den kliniska utvecklingen. En klinisk proof-of-concept-studie med NS2359 för behandling av kokainberoende pågår för närvarande med anslag från Dana Foundation och Groff Foundation.

Saniona behåller alla kommersiella rättigheter till NS2359.