The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research - behandling av Parkinsons sjukdom

Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research är världens största ideella finansiär av Parkinsonsforskning och verksamheten är inriktad på att påskynda utvecklingen av ett botemedel för Parkinsons sjukdom och bättre behandlingar för de som lever med sjukdomen idag. Stiftelsen strävar mot sina mål genom ett offensivt och välriktat forskningsprogram i kombination med ett aktivt globalt engagemang från forskare, Parkinsonpatienter, företagsledare, deltagare i kliniska prövningar, donatorer och volontärer. Stiftelsen har bidragit med mer än 750 miljoner USD till forskning och har i grunden förändrat riktningen för utvecklingen av ett botemedel. Som en del i kärnan av världsledande Parkinsonsforskning möjliggör stiftelsen banbrytande samarbeten med branschledare, akademiska forskare och offentliga forskningsfinansiärer; ökar flödet av deltagare till kliniska prövningar med hjälp av sitt online-verktyg, Fox Trial Finder; främjar medvetenhet om Parkinsons sjukdom genom opinionsbildning, events och uppsökande verksamhet; och samordnar tusentals Team Fox-medlemmar på gräsrotsnivå runt om i världen.

I februari 2016 tilldelade MJFF Saniona ett forskningsanslag på upp till 590 700 USD för att utveckla småmolekylära modulatorer av nikotinreceptorer som tillhör en subtyp som heter α6 och utvärdera möjligheten att använda dessa substanser för behandling av Parkinsons sjukdom.

Saniona behåller alla rättigheter till alla potentiella produkter som utvecklas och kommersialieras inom projektets ramar.