Productos Medix - Tesofensine och Tesomet för behandling av fetma

Productos Medix, S.A de S.V (“Medix”) är ett mexikanskt läkemedelsbolag etablerat 1956. Verksamheten är främst inriktad på behandling av övervikt och fetma. I Mexiko är bolaget marknadsledande för behandling av övervikt och fetma och erbjuder den mest omfattande produkt- och servicelinjen i landet. Medix ledande produkt för behandling av övervikt och fetma är bland de tio främsta läkemedlen i Mexiko. Medix har fått flera erkännanden för sitt sociala ansvar genom sitt deltagande i filantropiska program till förmån för den mexikanska befolkningen och för dess utbildningsinsatser som omfattar tusentals läkare i Mexiko. Företaget har dotterbolag i Argentina och ett urval andra länder i Sydamerika.

I februari 2016 inledde Saniona ett samarbete med Medix för utveckling och kommersialisering av tesofensine och Tesomet i Mexiko och Argentina. Medix har exklusiva rättigheter att utveckla och kommersialisera tesofensine och Tesomet i de två länderna och kommer att finansiera och ansvara för den kliniska utvecklingen och regulatoriska ansökningar. I augusti 2017 inledde Medix en klinisk Fas 3-studie med tesofensine på mexikanska patienter som lider av fetma. Medix avser också att initiera kliniska Fas 2- och Fas 3-studier med Tesomet, som anses ha ytterligare fördelar för vissa patientgrupper och som potentiellt kan expandera marknaden för fetma och dess följdsjukdomar såsom typ 2-diabetes.

Saniona behåller alla rättigheter till tesofensine och Tesomet inklusive de exklusiva rättigheterna att använda klinisk data utvecklad av Medix i resten av världen. Medix kommer att betala regulatoriska milstolpesbetalningar och tvåsiffriga royalties på produktförsäljning till Saniona.