Boehringer Ingelheim - behandling av schizofreni

Boehringer Ingelheim GmbH (”Boehringer Ingelheim”) grundades 1885 och är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Fokus i det familjeägda företaget är på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av nya läkemedel med högt terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

I augusti 2016 ingick Saniona och Boehringer Ingelheim ett forskningssamarbete med målet att upptäcka och utveckla nya substanser för behandling av schizofreni. Saniona får forskningsfinansiering under den gemensamma forskningsperioden och upp till 90 miljoner € i milstolpsbetalningar, inklusive en förskottsbetalning på 5 miljoner € vid tecknandet av avtalet. Vidare är Saniona berättigade till royalties på den globala nettoförsäljningen av produkter som utvecklas som ett resultat av samarbetet. Saniona ger Boehringer Ingelheim exklusiva globala rättigheter att forska, utveckla, producera och kommersialisera läkemedel som identifieras genom samarbetet.