BenevolentAI - behandling av neurologiska sjukdomar

Proximagen Ltd:s brittiska affärsverksamhet, som omfattar Proximagens brittiska team och faciliteter såväl som läkemedelskandidater och relaterade immateriella rättigheter, har förvärvats av BenevolentAI. Sanionas framgångsrika/konstruktiva samarbete med Proximagen-teamet fortsätter under BenevolentAI-paraplyet. Efter förvärvet kommer Proximagen att byta namn till BenevolentAI. Saniona kommer därför i fortsättningen benämna detta samarbete ”BenevolentAI-programmet”.

BenevolentAI är världsledande inom utveckling och tillämpning av artificiell intelligens (AI) för vetenskaplig innovation. Det är det största privata AI-bolaget i Europa och ett av världens fem största privata AI-bolag. I första hand har BenevolentAI tillämpat sin teknologi för att påskynda upptäckten av nya läkemedel. Teknologin möjliggör en unik förståelse för sjukdomar och ökar sannolikheten för framgång i upptäckten av nya läkemedel och potentiella botemedel mot sjukdomar. BenevolentAI har gjort betydande framsteg när det gäller att påskynda läkemedelsutveckling, och initierade 19 validerade läkemedelsforskningsprogram, inklusive ett genombrott för ALS under 2017 där positiva resultat för deras AI-härledda uppfinning offentliggjordes. BenevolentAI har ingått betydande licensavtal med några av världens största läkemedelsföretag och påbörjade sin första kliniska Fas IIb-studie under 2017.