Boehringer Ingelheim samarbete för behandling av schizofreni

Saniona och Boehringer Ingelheim GmbH (”Boehringer Ingelheim”) har ett partnerskap för upptäckt och utveckling av nya småmolekylära transmitters för schizofreni. Ett partnerskap inleddes i mars 2020. Målet är att hitta nya behandlingsalternativ för schizofreni genom att utforska ett nytt oupptäckt CNS-jonkanalmål med Sanionas jonkanalplattform för läkemedelsutveckling. Boehringer Ingelheim innehar exklusiva globala rättigheter att undersöka, utveckla, tillverka och kommersialisera läkemedel som identifierats genom samarbetet. Samarbetet fortsätter enligt plan och som ett resultat av detta kan Saniona komma att erhålla både milstolpsbetalningar för upp till 76,5 MEUR samt royalty för den globala produktförsäljningen. Utöver det väntas Saniona få forskningsfinansiering under den gemensamma forskningsperioden. 

 

Boehringer Ingelheim grundades 1885 och är ett av världens topp 20 ledande läkemedelsföretag. Fokus i det familjeägda företaget är på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av nya läkemedel med högt terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.