Utlicensiering och samarbeten

Produkt eller program

Indikation

Forskning Preklinisk Klinisk fas 1 Klinisk fas 2 Klinisk fas 3 Regulatorisk

Tesofensine

Fetma

CAD-1883

Essentiell tremor

Spinocerebellär ataxi

Ej Offentliggjord

Schizofreni

Avslutad

Pågående

I planering