Kv7-program för behandling av epilepsi, smärta och urininkontinens

Sanionas Kv7-program är i sen preklinisk forskningsfas. Fokus för programmen är att utveckla effektiva nya behandlingar för neurologiska sjukdomar, såsom behandlingsresistent partiell epilepsi och olika smärtstörningar. Vidare har Saniona visat att Kv7-kanalaktivatorer också är mycket effektiva för att få en överaktiv blåsas glattmuskelceller att slappna av, ett kännetecken på urininkontinens (UI). Därför syftar ett av våra Kv7-kanalaktivatorprogram till att hitta nya behandlingsalternativ för patienter som lider av UI, som för närvarande inte behandlas optimalt, och Painful Bladder Syndrome (PBS), som idag saknar särskilda behandlingsalternativ.

Kv7-familjen av kaliumkanaler består av fem medlemmar (Kv7.1-5). Kv7.2-5 uttrycks i många neuroner där de ger upphov till spänningsberoende kaliumströmmar med långsam aktiveringskinetik, ingen inaktivering vid depolarisation, och en komplex modulering av olika neurotransmittorer, inklusive acetylkolin via muskarinreceptorer – varför dessa kanaler kallas M-strömmar. M-strömmen bidrar till att sätta den neuronala membranpotentialen och har ett starkt inflytande på membranens excitabilitet genom att fungera som en broms och begränsa neuronal avfyrningsfrekvens. Kända mutationer i Kv7-subenheterna är involverade i humana patologier, såsom QT-syndrom (Kv7.1), epilepsi (Kv7.2 och Kv7.3) och dövhet (Kv7.4), vilket belyser dessa kanalers inblandning i en rad olika fysiologiska funktioner. På senare tid har Kv7.4 och Kv7.5-kanaler också visat sig vara inblandade i reglering av glattmuskelfunktion, där de bidrar till att reglera sammandragningen i dessa celler. Således erbjuder Kv7-familjen ett unikt mål för behandling av en serie allvarliga patologier.