IK program för behandling av inflammatoriska sjukdomar

Saniona har identifierat proprietära IK-kanalhämmare, som effektivt styr tarminflammationen och som kan användas för behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Saniona håller på att utföra ett slutligt kandidatval för preklinisk utveckling. Läkemedlet kommer sannolikt att vara det första jonkanalmodulatormediet för IBD (first-in-class).

Både förekomst och incidens av IBD ökar i världen, framför allt i länder som har en västerländsk livsstil eller håller på att anpassa sig till denna. Tyvärr kräver IBD återkommande behandlingar med starka systemiska antiinflammatoriska mediciner (steroider, läkemedel mot cancerformer, cytokin-neutraliserande antikroppar) med många biverkningar. Utöver detta förvärras IBD-patienternas tillstånd ofta gradvis på grund av kroniska fibrösa förändringar, som kan leda till livshotande förstoppningar som endast kan åtgärdas genom akut tarmförkortning. Det finns prekliniskt bevis på att IK-inhibering både minskar pågående tarminflammation och kan ha en oberoende effekt på sjukdomens kroniska komplikationer utan att ha någon av de biverkningar som observerats med traditionella IBD-läkemedel.

IK-kaliumkanalen (känd som KCa3.1 och kodad av genen KCNN4) är mycket viktig för att kontrollera immuncellsfunktioner både i perifera vävnader och i hjärnan. En exakt farmakologisk modulering av IK-kanalen kan således användas för behandling av multipla sjukdomar som involverar överaktiva eller fördröjda immunologiska reaktioner, såsom dämpning av autoimmuna sjukdomar som reumatisk artrit och multipel skleros, förebyggande av organavstötning efter transplantation och lindring av hjärnskador efter en stroke.

Programmet är i preklinisk utveckling.